De politie heeft in de periode van 16 tot en met 29 januari landelijk 226 arrestaties verricht, waarbij in totaal 133 verdachten in verzekering zijn gesteld en 206 dossiers ingediend bij het Parket. Daarnaast zijn er landelijk 227 roadblocks uitgevoerd en werden 12 vuurwapens in beslag genomen. 

Naar aanleiding van informatie van de gemeenschap, heeft de politie verschillende zaken kunnen ophelderen. Het gaat om berovingen, inbraken en andere zeer ernstige strafbare feiten die een negatieve impact hebben op het veiligheidsgevoel van de samenleving. 

De Directeur Operaties, commissaris van politie Bryan Isaacs, laat weten, dat zinloos geweld met name onder scholieren speciale aandacht verdient. “We mogen als samenleving nimmer toestaan dat onze jeugd ontspoord raakt aan verleidingen, misleidingen en de harde criminaliteit.”

Alhoewel de politie haar voorlichting naar deze doelgroep toe heeft opgeschaald, pleit commissaris Isaacs voor een integrale aanpak van dit fenomeen. Het lijkt op een maatschappelijk probleem en het zou daarom van belang zijn, dat gedragsdeskundigen, met de overheid, zich hieromtrent buigen. 

“Als gemeenschap moeten we onze jeugd weerbaar maken en beschermen. Per slot van rekening is de jeugd de toekomst van morgen”, aldus het Korps Politie Suriname.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.