PARAMARIBO, 3 jun – Het Korps Politie Suriname, KPS, gaat intern machtsmisbruik te lijf. Volgens De West zijn twee politieofficieren geschorst wegens wangedrag tegenover rekruten. Eigenlijk komt de maatregel laat, omdat er al lang klachten liepen tegen het duo. Volgens politiechef Humphrey Tjin Liep Shie is het onderzoek al vergevorderd.

Het onderzoek moet vaststellen welke overtredingen zijn begaan. Tjin Liep Shie wil niet praten van één of meerdere misdrijven. Het is allemaal wel erg genoeg om maatregelen in de tuchtrechtelijke sfeer te rechtvaardigen. Toch zeggen rekruten dat er sprake is van feitelijke aanranding door de beide instructeurs van de politieopleiding. Ook werden rekruten getrakteerd op buitensporig zware fysieke testen. Het waren dan steevast lui die ageerden.

Hoewel lang niet alle rekruten even open zijn, loopt het onderzoek gestaag. Enkelen zijn blij met de aanpak, omdat ze dan ook bevrijd zijn van de twee. Volgens de krant is het bij het korps allang bekend, dat sommige instructeurs misbruik maken van hun macht. Rekruten en jonge politieagenten worden flink gechanteerd. Ook worden zij aangezet tot foute handelingen. Onlangs werden twee agenten aangehouden op verdenking van moord.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.