De leden van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) hebben de regering een ultimatum gesteld van een week. Dit is dinsdag tijdens een algemene ledenvergadering van de BPAS besloten. Volgens BPAS-voorzitter Max Breinburg zijn er verschillende aandachtspunten die door de regering moeten worden aangepakt, maar er wordt geen aandacht aan besteed.

“We krijgen steeds van de regering te horen dat ze de zaken willen uitvoeren, maar ‘moni no de’. De lonen van de penitentiaire ambtenaren zijn drie jaar niet aangepast. De 18 procent die was doorgevoerd voor alle ambtenaren, hebben wij wel ontvangen. Tijdens de vergadering hebben de leden hun wensen weer aangekaart,” merkt Breinburg op.

De bondsvoorzitter zegt verder dat er gewerkt moet worden aan persoonlijke standaarduitrusting voor de leden. Verder is ook gesproken over de vaste aanstellingen en bevorderingen die uitblijven. Bovendien is het transport binnen de verschillende inrichtingen ook een zorgpunt.

Er is ook gesproken over trainingen voor het personeel en een gebouw voor het korpshoofd. Echter komt daar geen gepast antwoord op. Verdere aankoop van het uniform, waarvan een deel al is aangeschaft, is een van de vereisten.

Het bestuur heeft afgelopen dinsdag een gesprek gehad met het onderhandelingsorgaan van de regering, waarin opnieuw de specifieke punten zijn benadrukt, zegt de BPAS-voorzitter. Breinburg geeft verder aan dat in maart van dit jaar al actie is ondernomen en dat de regering destijds een rechtszaak tegen hen had aangespannen.

Tijdens deze zaak bood de kortgedingrechter een comparitie aan. Er is toen gesproken en beloofd dat het uniform zou worden aangeschaft. “Het uniform bestaat uit vijf onderdelen, maar tot nu toe zijn er slechts drie aangeschaft. Zolang niet alle onderdelen zijn gekocht, kunnen we het uniform nog steeds niet volledig dragen. We willen graag dat ook de rest van het uniform wordt aangeschaft,” zegt Breinburg.

Er wordt dinsdag opnieuw een algemene ledenvergadering belegd. Dan zal beslist worden welke stappen verder worden ondernomen als de regering geen actie onderneemt, stelt de BPAS-voorzitter.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.