Komen kerken ook met excuses voor het slavernijverleden?

Volgend jaar is het precies 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Het land heeft tijdens de slavernij een half miljoen slaven verscheept en dat ging onder toeziend oog van legerpredikanten. Ook was de Hervormde Kerk aanwezig als staatskerk schrijft het Nederlands Dagblad. Vandaar dat de Raad van Kerken(RvK) het slavernijverleden op de kerkelijke agenda’s heeft geplaatst.

Zo werd in juni dit jaar een oproep gedaan om op 1 juli 2013 als Nederlandse kerken gezamenlijk een gebaar te maken, door de pijn te erkennen die de slavernij heeft veroorzaakt. De achttien bij de RvK aangesloten kerkgenootschappen stemden unaniem in met de aandacht voor het slavernijverleden schrijft de krant.

Maar het is de vraag als de kerken op 1 juli daadwerkelijk met excuses komen. Volgens Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, moeten kerkgenootschappen zelf besluiten of ze ook echt met excuses komen voor hun rol in deze periode”. “Het is niet moeilijk een excuusbrief op te stellen namens alle kerken om daarin schuld te belijden voor het slavernijverleden. Ik zou kerken willen voorstellen dit te doen, maar ik zeg dit op persoonlijke titel” aldus Van der Kamp in het Nederlands Dagblad. Lees verder in het Nederlands Dagblad.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.