De wisselkoers is afgelopen vrijdagmiddag laat, blijkens de notering van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), lichtelijk gedaald naar SRD 24,96 voor de Amerikaanse dollar. Donderdag lag de US dollar koers nog rond de SRD 25,18. De koers van de Euro bleef vrijdagmiddag evenwel nog hoog, rond de SRD 25,17.

Het is de vraag of de lichtelijke koersdaling vrijdagmiddag zich aan het begin van de week zal voortzetten. Centrale Bank governor Maurice Roemer maakte vrijdagmiddag tijdens een persconferentie reeds gewag van de koersdaling. De governor zei, dat aan de hoge koersnotering van de afgelopen tijden geen onderliggende economische waarden ten grondslag liggen. De lopende rekening van de Centrale Bank geeft namelijk aan dat de exportinkomsten meer zijn dat de importuitgaven. Er zouden dus voldoende valuta aanwezig zijn. Het probleem is, dat die valuta niet op de markt worden aangeboden.

Men houdt om redenen van speculatie en onzekerheid de valuta vast, waardoor er een verstopping ontstaat aan de aanbodzijde op de valutamarkt.

De lichtelijke koersdaling van vrijdag heeft mogelijk te maken met de besprekingen die de regering heeft ingezet met alle belangrijke actoren op de valutamarkt waaronder de CBvS, de Bankiersvereniging, de cambiohouders, de levensmiddelenimporteurs, de Deviezencommissie en de ministeries van Financiën en Planning en  Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Vrijdagmiddag was er op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking  een vervolgbespreking. De mogelijk te nemen maatregelen om de koers te stabiliseren kwamen daarbij aan de orde.

Uitvoervergunning valuta

Zo werd zijdens de Deviezencommissie aangevoerd, dat het gereed is de regeling voor deviezenuitvoer te herzien. Nu mag men tot Euro 50.000 zonder vergunning uitvoeren. Vernomen wordt dit bedrag naar Euro 10.000 terug wordt gebracht. Het verschijnsel waarbij men tot Euro 50.000 op de vluchten naar Miami, Florida (VS), mag uitvoeren om daar in US dollars om te wisselen wil men aan banden leggen. Deze maatregel dient echter gelijktijdig genomen te worden met de hervatting van geldverschepingen naar het buitenland door de CBvS.

De CBvS praat reeds enige tijd over hervatting van geldverschepingen naar het buitenland, maar nog steeds is het onduidelijk wanneer die daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Geldverschepingen naar het buitenland zijn cruciaal voor de banken om hun cash valuta te giraliseren. Naar vernomen wordt zit de CBvS met enkele compliance regels waar ze nog aan moet voldoen van de banken in het buitenland. Suriname heeft op dit vlak een niet bepaald goede reputatie.

Algemene retentieregeling

Een andere mogelijke maatregel die ook besproken werd is een algemene retentieregeling voor alle exporten. Nu geldt voor de kleine goudexporteurs een 35% retentieregeling. Dit wil zeggen dat 35% van de goudexportopbrengsten verplicht via de lokale banken naar de valutamarkt moeten worden gekanaliseerd. Deze regeling zou voor alle exporten ingevoerd kunnen worden, waardoor er ook meer valuta op de markt terecht kan komen ten behoeve van importen. Het gaat hier om een politiek besluit dat genomen moet worden.

De overheid zou verder via de staatsbanken SPSB en de VCB retentie dollars beschikbaar kunnen stellen ten behoeve van importeurs. De redenering is, dat indien ervoor gezorgd kan worden dat er voldoende valuta op de markt worden aangeboden, importeurs zich dan niet hoeven te wenden tot de zwarte markt. Dat is wel het geval met de oliemaatschappijen SOL en Rubis die in hun zoektocht naar brandstofdollars bereid zijn geweest exorbitante hoge koersen neer te tellen. Daardoor stuwden zij de koers op de markt omhoog.

De koersontwikkelingen van de afgelopen tijden hebben voornamelijk te maken gehad met de grote vraag naar US dollars van de oliemaatschappijen. Met de nu 35% retentieregeling voor de kleine goudexporteurs worden de oliemaatschappijen voorlopig voorzien van de nodige brandstofdollars. Wat op het andere vlak nog moet gebeuren is de brandstofsmokkel tegengaan.

SS

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.