Vanaf de Energiebedrijven Suriname (EBS) vorig jaar juli heeft aangekondigd dat stroomdiefstal hardhandig zal worden aangepakt, zijn er reeds 262 bewezen gevallen geregistreerd. In haar strijd om stroomdiefstal op te sporen en te elimineren komt de EBS verschillende vormen van onrechtmatig stroomverbruik tegen.

Het team dat daarvoor speciaal is ingesteld wordt de laatste tijd vaak geconfronteerd met gevallen waarbij klanten aangeven niet op de hoogte te zijn van manipulaties die zijn gepleegd aan de EBS kilowattuur meter of buitenzekering thuis.

Dit kan inderdaad het geval zijn wanneer de klant een “deskundige” in de hand neemt om de huisinstallatie te onderzoeken op inefficiënt stroomverbruik. Deze “deskundigen” beperken zich niet alleen tot de binnen-installatie van de klant, maar plegen ook aanpassingen aan de EBS meter en buiten zekering. Dit laatste is streng verboden.

Elke aanpassing aan de meter of buiten zekering die gepleegd wordt door een niet daartoe bevoegde wordt gerekend tot stroomdiefstal. Slechts EBS-bevoegden mogen aan de kilowattuur-meter van de EBS meter of op de buiten zekering gaan en/of werken; dit ten behoeve van onderhoud, storingen, meteropname, afsluitingen en wederaansluitingen.

De klant heeft de vrijheid en het recht om een energieverbruiksdeskundige te raadplegen. Het onderzoek of aanpassingen die zo een deskundige pleegt kunnen/mogen zich slechts beperken tot de binnen installatie van de klant.

Een van de zaken die zich ook kan voordoen waarbij de klant inderdaad niet op de hoogte is van stroomdiefstal is bijvoorbeeld bij gevallen die een huurhuis betreffen. Het kan voorkomen dat de vorige huurder of de eigenaar zelf een aanpassing heeft laten plegen aan de kilowattuur-meter van de EBS met als gevolg dat de meting van het verbruik laag is of niet wordt geregistreerd. Het is daarom van belang om een overschrijving te doen op naam van de verbruiker te doen.

Ook daar waar de EBS niet in staat is om de meteropname te doen vanwege v.b. gesloten poorten, kan het vermoeden ontstaan dat onregelmatigheden bij de EBS meting plaatsvinden, omdat de juiste meting van het verbruik voor langere periode niet gecontroleerd kan worden. Ook wanneer niet gereageerd wordt door klanten op poortbrieven die worden achtergelaten. De EBS zal alles in het werk stellen om toch aan de juiste meterstand te komen.

Indien er verbruikers zijn die vermoedens hebben, dat er iets oneigenlijk is met hun meting of geen meting hebben (zaken die kunnen leiden tot stroomdiefstalconstatering), worden deze op het hart gedrukt dit zelf door te geven aan de EBS.

Voor het inroepen van een energieverbruiksdeskundige is het aangeraden om slechts met door de EBS erkende installateurs te werken. Zo is de klant ervan verzekerd dat de aanpassingen die worden gepleegd in de installatie thuis legaal zijn.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.