Van 10 – 15 november 2013 is drs. J. van den Hoek, kinderuroloog in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam wederom in Suriname om van maandag tot en met donderdag in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo(AZP) urologische operaties te doen bij een aantal van onze kinderen. Drs. van den Hoek is sinds 1989 kinderuroloog en sinds 2002 verbonden aan het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Sinds 1998 is hij bekend met Suriname en heeft hij in het verleden vaker kinderurologische ingrepen verricht in ons land. Sinds oktober 2012 komt hij halfjaarlijks naar het AZP voor de kinderurologische consultaties en behandelingen. Dit is sedertdien zijn derde missie in het AZP en het is de bedoeling dat dit halfjaarlijks wordt voortgezet, meldt het AZP in een persbericht.

Kinderurologie is een apart onderdeel van de urologie welke als een superspecialisme beschouwd kan worden gezien de ziektebeelden, maar ook de complexiteit en nauwe relatie met andere specialismen z.a. pediatrie/ neonatologie, gynaecologie/ obstetrie, kinderchirurgie, neurologie, klinische genetica en paramedische disciplines. Mede vanwege de kleinschaligheid van de aandoeningen is deze specialisme dan ook voorbehouden aan geselecteerde medische centra. Tijdens de 2 voorgaande missies is veel ervaring opgedaan met betrekking tot de organisatie van de missie en de (na)zorg van de patientjes.

Hierdoor en mede dankzij een uitstekende samenwerking tussen de afdelingen urologie, kindergeneeskunde, de Operatie kamer en de apotheek, kunnen wij tot nu spreken van een uitstekend verloop van de huidige missie. Tijdens deze missie zijn gedurende 4 dagen in totaal 16 patiëntjes, variërend in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar geopereerd aan aangeboren afwijkingen aan de urinewegen, en complicaties van eerder operaties. Deze ingrepen kennen een hoge complicatie graad en vereisen een ruime ervaring.

In het kader van de verbetering van de kinderurologische zorg is onlangs een kindercystoscoop in ontvangst genomen ten behoeve van diagnostiek en therapie bij zuigelingen en peuters. De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door een schenking van Talitha Zuiverloon, uroloog in opleiding in het EMC. Zij haalde ter gelegenheid van haar promotie de helft van het aanschaf bedrag van dit instrument op, de rest van het bedrag werd opgebracht door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Wij zijn de afdeling urologie van het EMC en in het bijzonder mevr. Zuiverloon, zeer erkentelijk voor deze geste. Het ligt in het streven van het AZP om de (kinder)urologische zorg in Suriname duurzaam te verbeteren. In dit kader passen de missies van de kinderuroloog. Naast missies wordt met de mogelijkheid van overleg op afstand ook gestalte gegeven aan dit streven.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.