De Faculteit der Medische Wetenschappen zal haar medewerking verlenen aan een sportdag voor kinderen met een motorische beperking en hun familieleden in verband met Wereld Cerebrale Paresedag op zaterdag 6 oktober 2018 in het Frank Cameron Centrum. Het doel van deze dag is tweeledig. Er wordt onder andere naar toe gewerkt om de awareness rond Cerebrale Parese (CP) te verhogen…

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.