Parlementslid Patrick Kensenhuis

PARAMARIBO – Het oppositionele parlementslid Patrick Kensenhuis (NF/NPS) wil dat vanuit de regering integraal de jeugdproblematiek en het jongeren beleid vanuit een ketenbenadering  aanpakt en oplost. Hij wijst erop dat de toestand onder de jongeren verergerd wordt vanwege de zwakke basis van de gezinnen in ons land. Vooral de één ouder gezinnen hebben het heel moeilijk, zegt  de volksvertegenwoordiger.

Hierdoor heeft de moeder vaak drie  jobs nodig om haar kinderen te verzorgen. Ze heeft daardoor geen contact met de kinderen met wie ze ook nog inwoont bij ouders of en/of overige familieleden. In  vele gevallen wonen soms vier generaties tegelijkertijd in een kleine woning, waardoor de kinderen veel buitenshuis moeten vertoeven. Kensenhuis wil dat de regering, met name de ministeries van Onderwijs, Sport en Jeugd Zaken, Justitie en Politie en Ruimtelijke  Ordening, Grond- en Bosbeleid een interdepartementale commissie benoemen om na te gaan hoe het jeugd beleid integraal aan te pakken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.