Verschillende leidinggevenden, onderdirecteuren en diensthoofden van de diverse dienstonderdelen van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) volgen vijf weken een praktijkgerichte managementtraining. De training is maandag van start gegaan. Participerende leidinggevenden krijgen inzicht in tal van leiderschapsstijlen, zoals effectief en creatief leiderschap. Het dient ook als versterking bij hun persoonlijk functioneren.

In haar inleiding tijdens de opening van de training deelde de directeur Operationele Diensten van JusPol, Lucretia Redan, de participanten mee dat het ministerie wil gaan voor een hoger medewerkerstevredenheid, hogere benuttingsgraad van de capaciteiten van de mensen die in dienst zijn van het ministerie en een hogere arbeidsproductiviteit.

Ook wil de leiding van het ministerie een lage mentaal ziekte verzuim en een slimmer, innovatiever en resultaatgerichte aanpak van de werkzaamheden. Daarnaast wil het meer werkplezier en innerlijke betrokkenheid van alle medewerkers en de stimulans van openheid, vertrouwen, team leren en samenwerken bevorderen onder het personeel.

De vijftien cursisten gaan onder andere leren hoe zij een strakke organisatievisie moeten ontwikkelen, inspireren van medewerkers, omgaan met stress en de tijd. Ze leren ook hoe zij constructieve feedback moeten geven, problemen en conflicten op te lossen en hoe medewerkers te ondersteunen op een coachende manier.

De training wordt afgesloten met een reflectieverslag volgens de methode van Situatie, Taak, Actie en Resultaat (STARR).

Redan gaf de participanten een beeld van de problemen die zich dagelijks binnen de werkpraktijk voordoen, bijvoorbeeld conflicten tussen medewerker en leidinggevende of een verstoorde werkrelatie vanwege slechte communicatie. Volgens haar komt men dit binnen elke organisatie tegen, vandaar dat het van tijd tot tijd goed is om dit soort versterkende management – en vaardigheidstraining te verzorgen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.