door Robin Rosario

PARAMARIBO – Eddy Jozefzoon heeft vandaag een lans gebroken voor minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling die de laatste dagen getergd wordt door geruchten over haar malfunctionering op het ministerie. Jozefzoon die voorzitter is van de Taskforce Innovatie Onderwijs vertelt in gesprek met de radio dat Sitaldin met uitzondering van twee leden door de Taskforce bij de president werd voorgedragen.

Haar hoofdtaak is dat zij binnen korte tijd maatregelen moet treffen om het onderwijs naar een hoger peil te brengen en om orde op zaken te stellen. Ook moet de “Augiasstal” op het ministerie worden opgeruimd. Jozefzoon wilde niet diep op de materie ingaan maar zei wel dat het een puinhoop op het ministerie is en daarom bepaalde mensen over het handelen van de minister ontevreden zijn.

Jozefzoon benadrukte niet in te willen gaan op een anonieme brief die aan de president is gericht. In dat schrijven klagen medewerkers van het ministerie over het gedrag van de bewindsvrouw. Jozefzoon zegt dat men dan de durf moest opbrengen om zijn  naam onder de brief te plaatsen en niet alleen maar onbekende handtekeningen

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.