NICKERIE- Voor de intramurale versterking heeft de VHP in haar jaarplan 2012 onder meer opgenomen het organiseren van kadertrainingen en lezingen. Middels deze trainingen moeten zowel jongeren als ouderen in staat zijn om aan de ene kant een betere bijdrage te leveren aan de versterking van de VHP, en aan de andere kant moet deze ook resulteren in een persoonlijke verrijking die te merken zal zijn in het persoonlijk en gemeenschapsleven.

In dit kader is voor de jongeren van VHP Nickerie op 7 juli 2012 een workshop projectschrijven georganiseerd. Hieraan hebben 15 jongeren en 3 ouderen geparticipeerd. De workshop is op een interessante en praktische wijze verzorgd door de trainer/consultant drs. Prakaash Rostam van IDBiz N.V (www.idbiznv.com). Middels werkgroepen zijn belangrijke aspecten van projecten behandeld en belicht.

De aspecten die aan de orde zijn geweest hebben in grote mate te maken met het omzetten van een (politiek) idee in een project en dit vervolgens op te stellen voor uitvoering, waarbij de verschillende projectelementen in beschouwing worden genomen. De verschillende soorten projecten, de projectcyclus en de fasen van een project alsook het logisch raamwerk, activiteitenschema en budget zijn middels begeleide discussies in werkgroepen verduidelijkt.

Tijdens deze workshop zijn er door de werkgroepen ook ideeën behandeld en initieel uitgewerkt. Enkele van deze initiatieven zullen op korte termijn al worden uitgevoerd. De verdere uitwerking van deze ideeën zal spoedig plaatsvinden, meldt VHP-Nickerie aan GFC Nieuws. De participanten hebben voor hun deelname een certificaat ontvangen uit handen van de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, en trainer Rostam.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.