Een delegatie van de Junior Chamber International Skillful Young Managers (JCI SYMA), onder leiding van de local president Romario Sahai, heeft dinsdag 16 augustus bezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Sahai heeft het boek “Becoming the manager. The road to entrepreneurship”, dat een handleiding is voor startende ondernemers, overhandigd aan de minister. 

Het boek beschrijft hoe startende en jonge ondernemers zich kunnen ontwikkelen in ondernemerschap, hoe jongeren kunnen starten met het ondernemen en wat zij allemaal nodig hebben om daadwerkelijk met een bedrijf te beginnen. 

De director van het project, Thaïs Druivendal, heeft aangegeven dat JCI SYMA zich focust op ondernemerschap en het vormen van jonge managers.  

De leden hebben sinds vorig jaar geconstateerd, dat er geen handleiding is waarin alle informatie te vinden is over hoe startende ondernemers kunnen beginnen met het ondernemen. In dit kader hebben zij het directoraat Ondernemerschap van het ministerie van EZ benaderd, omdat dit directoraat zich bezig houdt met het stimuleren van Klein- en Middelgrote Ondernemingen(KMO’s). Daarnaast geeft het ministerie van EZ ondernemerschap trainingen, workshops en begeleiding aan startende en jonge ondernemers, zodat zij zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. 

Het directoraat Ondernemerschap heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het boek door het verschaffen van informatie en processen aan JCI SYMA. Het boek geeft informatie vanuit een idee tot eindproduct om met een onderneming te starten.

Waarnemend directrice Ondernemerschap, Karishma Mathoera van het ministerie van EZ, geeft aan zeer dankbaar te zijn voor de samenwerking met JCI SYMA. Volgens haar zal het boek veel bijdragen aan het vormen van de jeugd, zodat zij een bredere kijk hebben op het ondernemen en hoe zij zich verder zelfstandig kunnen ontwikkelen. Verder ziet zij een goede potentiële partner in de organisatie voor trainingen.  

Minister Kuldipsingh vindt het ondernemerschapsboek ook een goed initiatief. Zeker omdat JCI SYMA ondersteunend is geweest naar het ministerie. Het stimuleren en bevorderen van ondernemerschap is één van de beleidsgebieden van het ministerie van EZ. Vervolgens is het ministerie ook bezig met het opzetten van fondsen voor startende en jonge ondernemers. Volgens de bewindsvrouwe zal dit boek goed worden gebruikt, omdat er binnenkort een unit zal worden opgezet die zich bezig zal houden met coaching, begeleiding en doorbegeleiding van financiering naar aflossing toe voor ondernemers.

Ook benadrukte Minister Kuldipsingh, dat het boek tijdens de workshops en trainingen van het ministerie zal worden gebruikt en ziet verder een potentiële samenwerking met JCY SYMA tegemoet. 

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.