IF JCI Suriname geeft invulling 01

JCI (Junior Chamber International) Suriname geeft invulling aan het bereiken van de Millenium Development Goals. De focus wordt gelegd op het belang van het milieu. Om dit doel volledig te ondersteunen, vonden drie activiteiten simultaan plaats op zaterdag in het district Brokopondo. De targetgroepen bij dit project waren jongeren en leden van NGO’s die binnen het gebied actief zijn.

Water- en milieubewustzijn stimuleren

Ongeveer dertig kinderen van de EBG-school te Brownsweg kregen de kans om spelenderwijs meer te leren over het gebruik, de schaarste en vervuiling van water. “De participatie van de kinderen was enorm”, vertelt een JCI-member. “We hebben eerst geïnventariseerd wat zij al weten en de kinderen reageerden heel spontaan, gaven aan wat zij als probleem ervaren en wat zij vinden van vervuild water. Wat wij hen onder andere bijgebracht hebben, is hoe je de effecten van global warming kan tegengaan, op welke manier je water kan zuiveren en hoe zij volledig gebruik kunnen maken van water.” Het ‘Watertoolkitproject’ van JCI Suriname bevordert het waterbewustzijn onder kinderen. Daarnaast kregen de kinderen ook de kans verandering te brengen binnen hun leefomgeving, door het schoolterrein samen met de JCI-leden op te ruimen en vijf amandelbomen te planten op de speeltuin aangrenzend aan het schoolterrein.

Projectmanagement

Aan leden van de ouderparticipatiegroep van Brownsweg en leden van andere NGO’s die zich bezig houden met het uitvoeren van projecten in bovengenoemde omgeving, werd simultaan een training ‘Projectmanagement’ verzorgd door JCI Suriname. “Het doel van dit aspect was een bijdrage leveren aan een stukje zelfstandigheid bij het initiëren en uitvoeren van projecten”, geeft Barbara Faverey, voorzitter van het project aan. Hiermee speelde JCI Suriname in op behoeften van deze organisaties om meer skills te ontwikkelen in het omzetten van een goed idee naar daadwerkelijke uitvoering. Deze behoeften werden aangekaart door Stichting Marronage, die zich bezighoudt met capaciteitsopbouw van organisaties en individuen in het binnenland en diende als partner in het uitvoeren van het project.

 Het vervolg van de ‘capacity building’-training is dat de organisaties de kans krijgen om het geleerde in de praktijk uit te voeren. “We willen dat de vertegenwoordigers een probleem aankaarten en het projectplan van het probleem uitschrijven. Daarna zullen we samen met hen nagaan op welke manier het project uitgevoerd kan worden”, zegt Favery.

“Bij het doen van het ‘Watertoolkitproject’ en het opruimen, hebben we een inventarisatie gemaakt van wat het probleem is en welke oplossingsmodellen er zijn om het probleem aan te pakken. Het probleem in het gebied is dat er geen tonnen zijn en ook geen ophaal of verwerking van vuil plaatsvindt. De mensen doen wel een poging om het vuil te scheiden, maar doordat het vuil blijft zitten, is het probleem toch niet opgelost. Daarom hebben we gedacht te kijken hoe we verder kunnen ondersteunen door een samenwerking op gang te brengen met de bestuursdienst van het centrum en andere instanties die zich daarmee bezighouden.”

Er moet volgens de leden van JCI Suriname ook een mind shift komen, want op hetzelfde moment dat het terrein opgeruimd werd, werd er weer vuil gegooid, zijn de verschillende constateringen. Als oplossingsmodel is gedacht aan hergebruik van bepaald materiaal dat wordt gedumpt en een reguliere samenwerking met de bestuurdienst.

JCI Suriname bestaat uit jongeren in de leeftijd van 18 tot 40 jaar die zich bezighouden met het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en vaardigheden die hen in staat stellen positieve veranderingen teweeg te brengen binnen hun gemeenschap. Het project werd gedurende de Jaarlijkse Nationale Conventie van deze organisatie uitgevoerd in de aanwezigheid van de bestuursdienst te Brokopondo. De 49ste Nationale Convention werd te Berg en Dal gehouden.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.