Raj Rabindranath Jadnanansing is woensdag gepromoveerd aan de Anton de Kom Universiteit Suriname. Hij verdedigde zijn proefschrift getiteld ‘Feasibility of the implementation of a website based Ehealth module to bridge the treatment gap for common mental disorders found in urban and rural Suriname’.

Dr. Jadnanansing heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van depressieve en angstklachten en problematisch alcoholgebruik in Nickerie en Paramaribo. Het blijkt dat er sterke indicaties zijn dat depressie voorkomt onder 18 procent van de bevolking in Nickerie en 16 procent van de bevolking in Paramaribo. Problematisch alcoholgebruik komt onder 6,4 procent van de bevolking in Paramaribo en 5,8 procent van de bevolking in Nickerie voor.

Foto: AdekUS

Van de mensen die deze klachten ervaren, heeft maar 10 procent hulp bij depressieve klachten gezocht en gemiddeld 19 procent van de mensen die last hebben van problematisch alcoholgebruik hebben hulp gezocht. De behandelkloof van ruim 90 procent bij depressie en 81 procent bij problematisch alcoholgebruik is zorgwekkend. Met de cijfers uit dit onderzoek kan het preventief beleid op deze klachten verder worden aangescherpt.

Het onderzoek heeft ook de algemene demografie en gedragspatronen van de bezoekers van de website van Ehealth die door het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) wordt aangeboden beschreven en de impact van de verschillende vormen van promotie op deze site. Gebleken is dat jongere leeftijdsgroepen de site vaker gebruikten voor diagnostische en interventiedoeleinden. De site werd ook vaker aangedaan door mensen die depressiviteitsklachten hadden dan zij die last hadden van problematisch alcoholgebruik.

Vervolgonderzoek is gewenst voor de overige districten en de toegankelijkheid voor gebruikers van deze website moet worden verruimd, zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek.

Foto: AdekUS

De promotor bij dit onderzoek was prof. dr. Jack Dekker bijgestaan door een team van deskundigen afkomstig uit Nederland en verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.