PARAMARIBO- Dew Jaddoe is gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Dambond (SDB). Hij moest het opnemen tegen kandidaatvoorzitter Levens. Dit laat de bond in en nieuwsbrief weten. Binnen de SDB boterde het al geruime tijd niet meer binnen het bestuur waarna de Algemene Ledenvergadering besloot een nieuw bestuur te kiezen in de hoop uit de problemen te geraken.

Nu de bestuursperikelen als afgesloten kunnen worden beschouwd, roept het nieuw -gekozen –bestuur de lidverenigingen op in het belang van de damsport de gelederen te sluiten, de rust en sportiviteit weder te doen terugkeren.

Tevens roept het bestuur op een afgevaardigde (per lidvereniging) aan te wijzen om zitting te nemen in een commissie ter voorbereiden van een Huishoudelijke Reglement en wijziging van de statuten.   Evenzo een afgevaardigde voor de commissie damaktiviteiten/- tournementen ter voorbereiding en ten spoedigste (doen) organiseren van de resterende activiteiten 2012 en jaarplan 2013 (ter goedkeuring van de Algemene Vergadering).

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden –uitgenodigd- een kandidaat bestuurslid voor de dragen ter complementeren van het nieuw bestuur tot een totaal van 7 leden. Overigens moet gesteld worden dat mede vanwege 4 leden van het oud bestuur in het huidig bestuur een continuïteit en een positieve damontwikkeling en beoefening gegarandeerd wordt. Naast Jaddoe bestaat het bestuur verder uit H. Staphorst (ondervoorzitter), R.Nahar (penningmeester), A.Ramjielal (secretaris), N.Turny (commissaris) en N.Nakhoesingh (commissaris).

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.