De president is ‘heel vaag’ overgekomen bij het NF- assembleelid Mahinder Jogi. Volgens hem heeft de president nauwelijks concrete zaken aangehaald. Jogi meent dat hij wel concreet is geweest ten aanzien van het onderwijs en het beleid ten aanzien van sociaal zwakkeren. De resterende presentatie heeft Jogie beschouwd als een compliment aan het adres van het Nieuw Front voor het gevoerde financieel-monetair beleid in de periode 2005- 2010. Naar zeggen van Jogi heeft het Nieuw Front gezorgd voor de stabiliteit en ‘deze regering borduurt hierop voort’. Hij is blij dat deze regering ervoor gekozen heeft om het beleid van de vorige regering voort te zetten.

Jogi geeft aan dat er nauwelijks bijverdiensten zijn als gevolg van de productie. ‘De meerverdiensten waarover de president het heeft gehad, hebben te maken met de verdiensten uit de mijnbouwsector m.n. olie en goud.’ Volgens Jogi heeft de regering niets bijgedragen aan de meerverdiensten. ‘Het heeft gelegen aan de zeer gunstige wereldmarktprijs van deze producten. De president heeft niets anders gedaan dan gewoon een riem snijden uit andermans leer, om het volk roet in de ogen te strooien.’

Wat Jogi ook dwars ligt, is dat de president heel weinig heeft gezegd over de veiligheid. ‘Het agrarisch beleid is wat aangestipt, maar er zijn geen concrete zaken naar voren gebracht. De president heeft voorts naar voren gebracht dat wanneer wetten worden gemaakt, wij helemaal geen verantwoording verschuldigd zijn aan andere mensen.’ Volgens Jogi kan dit leiden tot een zeer gevaarlijke situatie. ‘De president moet niet uit het oog verliezen dat wij regionale en internationale verdragen hebben geratificeerd en dat daaruit ook verplichtingen voortvloeien. Wij leven niet alleen op een eiland. Wij zijn niet vrij om te doen en te laten wat wij willen.’

Volgens de parlementariër heeft de president zelf aangegeven dat hij ontevreden is over de woningbouw. Dat geeft volgens hem aan dat de president toegeeft dat het beleid waaraan hij leiding geeft, gefaald heeft. De rest van de presentatie ziet Jogi als verlangens en wensen.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.