PARAMARIBO – Op vrijdag 6 juli 2012 werd een lezing georganiseerd door  de ICT Associatie Suriname en de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland met als thema automatiseringsprojecten en bijbehorende contracten.

ICT bedrijven en juristen hebben elkaar ontmoet om te horen wat er zoal mis kan gaan bij de implementatie van ICT projecten en hoe dit te voorkomen. Er is een professionaliseringsslag nodig voor ICT bedrijven en juristen als het gaat om het beter benutten en toepassen van ICT en recht.

Volgens onderzoek wordt er jaarlijks wereldwijd 4,3 miljard euro verspild aan niet goed lopende ICT projecten. IT advocaat Hanneke Slager benadrukte het belang van onderling overleg tijdens de eerste lezing van de ICT-AS en SJSSN. Zij adviseerde de ICT bedrijven en juristen om zich juridisch goed voor te bereiden op IT projecten, bijvoorbeeld voor e-Government.

Als veel voorkomende oorzaken van mislukkende ICT trajecten, groot en klein, noemde zij onder andere een te grote ambitie bij aanvang van het project bij het formuleren van doelstellingen, slecht projectmanagement en opdrachtgeverschap, te blind vertrouwen in de techniek. Waak er voor om een early adopter te willen zijn, om zonder enige ervaring met de nieuwste techniek te willen beginnen. Kies liever voor ‘proven technology’, technologie waar de meeste en belangrijkste kinderziektes al uit zijn gehaald.

Een complicatie is ook dat de begrippenkaders van ICT’ers en juristen vaak enorm van elkaar verschillen. Dit kan tot allerlei misverstanden leiden, bijvoorbeeld een opdracht die niet goed wordt vertaald door een ICT’er of een jurist die ICT begrippen niet kent of verkeerd interpreteert. Later blijkt dat er fouten zijn geslopen in het contract dat partijen hebben gesloten, hetgeen tot flinke problemen en schadeclaims kan leiden. De ICT wereld verandert snel, en het is zaak om nu te beginnen met die (juridische) professionaliseringsslag.

ICT’ers, juristen en opdrachtgevers zouden om de tafel moeten gaan zitten om over en weer kennis te gaan delen en overdragen. IT recht is een specialisme dat door jaren ervaring wordt opgebouwd en waarmee dus snel begonnen moet worden, zodat de juristen de ICT’ers en de opdrachtgevers in het realiseren van hun ambities kunnen bijhouden en voor de vele valkuilen kunnen helpen behouden.

Levels van commitment zijn een andere belangrijke bron van conflicten. Onderwerpen die juridische aandacht vragen zijn verder nog garanties, termijnen, boetes op vertraging, en ook de opdrachtgever heeft verplichtingen die noodzakelijk zijn voor een goed verloop, schade, aansprakelijkheid. Zorg dus dat u uw zaken juridisch op orde heeft.

De ICT sector van Suriname kreeg het advies om haar eigen ICT branche (verkoop) voorwaarden te ontwikkelen. En als je deze samen met de overheid als opdrachtgever weet te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld voor het e-Government project, versterkt dat de concurrentiepositie van de Surinaamse ICT bedrijven ten opzichte van de buitenlandse bedrijven; de slag op de voorwaarden is dan immers al gewonnen. Dit meldt een persbericht van de ICT Associatie Suriname.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.