PARAMARIBO- De regering kan veel van CKC Motors leren als het gaat om “2012, jaar van actie en performance”. Het bedrijf houdt zich niet bezig met mooie slogans maar met daden. Daden die van toegevoegde waarde zijn voor haar klanten, teneinde effectief te kunnen concurreren op de moeilijke automarkt in ons land. Zo is CKC Motors het eerste particuliere bedrijf in Suriname dat een strategisch dashboard systeem heeft ingevoerd conform de balanced scorecard methode, waarmee ze haar prestaties voortdurend kan meten en monitoren.

Hierdoor is het bedrijf in staat om continu de vinger aan de pols te houden en voortdurend resultaat- en klantgericht te werken. Dit systeem van gebalanceerde performance planning is door het personeel zelf ontwikkeld met begeleiding van Hubert Rampersad. Dit vond plaats tijdens “learning-by-doing” trainingssessies die in de afgelopen 6 maanden door Rampersad zijn verzorgd.

Het voltallige team dat aan de sessies heeft meegedaan, met volledige commitment van de visionaire directeur van het bedrijf, dhr. Danny William. De grote dashboard van CKC Motors is ook zichtbaar op deze foto.

William: “We hebben geen andere keus dan resultaatgerichter, klantgerichter en efficiënter te werken teneinde de continuïteit van ons bedrijf te garanderen. We worden in september 2012 ISO 9001:2008 en later in het jaar ISO 14001:2004 gecertificeerd, maar dit is geen garantie voor een hogere productiviteit. Naast beter werken op basis van de ISO-normen moeten we vooral ook focussen op sneller, anders en slimmer werken. Dit vereist gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers die plezier hebben in hun werk en die gebruik maken van een geïntegreerd performance managementsysteem. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze service beter, worden onze mensen klantvriendelijker in hun gedrag, worden ze resultaatgerichter en worden onze klanten gelukkig. Als gevolg hiervan kunnen we de toenemende concurrentie op de automarkt in Suriname beter het hoofd bieden en kunnen we overleven”.

Hiertoe heeft dhr. William Hubert Rampersad vorig jaar in de arm genomen om alle managers en teamleiders binnen zijn bedrijf op informele, inspirerende, praktische en interactieve wijze in performance management, talentmanagement en branding te trainen. Als gevolg van de zelfwerkzaamheid, leergierigheid en motivatie van de deelnemers werden alle leerdoelen gerealiseerd. CKC Motors is met deze effectieve ingreep een echt lerende organisatie geworden.

William: “Een lerende organisatie betekent voor ons dat we veranderingen binnen onze organisatie zelf uitvoeren met behulp van verbeterteams.We zijn hierdoor in staat onze eigen toekomst gestalte te geven. Dit betekent ook dat we initiatiefrijk moeten zijn, het gevoel van zelfverantwoordelijkheid ontwikkelen en proactief zijn. Doordat we de verbeteringen in onze organisatie zelf met onze eigen mensen ter hand nemen is er innerlijke betrokkenheid, committment, draagvlak en motivatie waardoor de veranderingen duurzaam zijn. Rampersad heeft ons hiertoe de tools, technieken en skills meegegeven om deze zaken zelf effectief ter hand te nemen”.

Danny William ontmoet hoogste Toyotabaas Akio Toyoda

Dat de visionaire Danny William een effectieve manager is, blijkt ook uit het feit dat CKC Motors al jaren tot een van de meest sucessvolle business units van Kersten Holding behoort. Dit succes werd onlangs bekroond met een persoonlijke ontmoeting met de hoogste Toyotabaas Akio Toyoda.

Dhr. William had namelijk de eer om de President & CEO van Toyota Motor Corporation, dhr. Akio Toyoda en zijn vrouw hoogst persoonlijk in Las Vegas te ontmoeten tijdens de jaarlijkse partnershipbijeenkomst van de belangrijkste Toyota dealers in de wereld. Dhr. William heeft bij deze gelegenheid dhr. Toyoda ook geïnformeerd omtrent de investment opportunities in ons land en Suriname bij hem in de schijnwerper geplaatst. De Toyotabaas toonde veel belangstelling voor ons land als gateway en hub naar de rest van Zuid-Amerika.

Dhr. William vervult een rolmodel in ons land en is daarom graag bereid zijn kennis en ervaring met andere organisaties te delen, in het belang van een beter Suriname. Hij is hiertoe bereikbaar via danny.william@ckcmotors.com en 08842245

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.