Met de invoering van een verplichte Basiszorgverzekering tegelijk met een Algemeen Pensioen en een Minimum uurloon wil de regering de eerste stap zetten naar een duurzaam sociaal zekerheidstelsel. Een stelsel dat het realiseren van een zo hoog mogelijk niveau van sociale zekerheid en het zoveel mogelijk elimineren van ongelijkheden voor iedere ingezetene van Suriname beoogt. De regering is van oordeel dat de invoering van een verplichte basiszorgverzekering als onderdeel van een nationaal sociaal zekerheidsstelsel voor Suriname niet op zichzelf staat. Het World Economic Forum ziet volgens haar sociale zekerheid als een infrastructuur van de sociale zorg van een land en één van de voorwaarden voor de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en de economische groei. Het is evident dat een goed functionerend zekerheidsstelsel één van de indicatoren is voor het welvaartsniveau van een land. ln het Ontwikkelingsplan 2012-2016 heeft de Regering Bouterse – Ameerali haar beleid met betrekking tot de herstructurering van het sociaal zekerheidsstelsel opgenomen. De regering zegt ervoor gekozen te hebben om samen met de sociale partners – de vakbeweging en het bedrijfsleven – stapsgewijs de kloof te overbruggen tussen de in 2010 overgenomen situatie van de sociale voorzieningen en het vooruitzicht op een in de toekomst in te voeren sociaal zekerheidsstelsel. Partijen hebben gekozen voor een stelsel dat georiënteerd is op de Surinaamse omstandigheden waaronder de: - economie van ons land; - opbouw van de bevolking; - beroepsbevolking; - informele sector. Met de invoering van een verplichte Basiszorgverzekering tegelijk met een Algemeen Pensioen en een Minimum uurloon wil de regering de eerste stap zetten naar een duurzaam sociaal zekerheidstelsel. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.