Het Instituut voor de Promotie van Investeringen, INVESTSUR, heeft zaterdag een delegatie ontvangen van de Surinaams – Chinese Diaspora die in Suriname vertoefde.
Bij die gelegenheid werd de delegatie geïnformeerd over de centrale rol als eerste aanspreekpunt bij investeringen in Suriname, terwijl ook aandacht werd besteed aan de investeringscyclus waarmee rekening dient te worden gehouden.

Investsur CEO, Ike Antonius, deelde tijdens de presentatie ook de voornemens van INVESTSUR op diverse gebieden, waarbij het belang van strategische termijnplanning en partnerschappen werd onderstreept, alsook enkele criteria die meegenomen worden bij de beoordeling van investeringsprojecten in ons land. Evenzo werd de belangrijke rol benadrukt die “stakeholders” kunnen vervullen, waaronder ook de diaspora.

Voor INVESTSUR is het een gegeven dat bij de inspanningen voor verhoogde investeringsstromen naar Suriname, de actieve betrokkenheid van verschillende actoren van belang is, waaronder ook van diplomatieke vertegenwoordigingen, overheidsinstituten, de private sector, de diaspora, de bedrijvenoverkoepeling, vakbonden, de financiële sector en buitenlandse bedrijven om enkelen te noemen.

Met het oog hierop zal door INVESTSUR binnenkort een traject worden afgewerkt om zoveel als mogelijk alle relevante “stakeholders” te betrekken, waarbij het accent gelegd zal worden op het belang van het behoud van een gunstig investeringslandschap dat bijdraagt aan verhoogde investeringsstromen en voordelen voor zowel de investeerder als voor de Surinamer.

In dit proces zal INVESTSUR onder andere een proactieve rol vervullen, om als investeringsinstituut Suriname als bestemmingsland van investeringen uit te dragen en de gezamenlijke inspanningen te ondersteunen voor onder andere economische groei, werkgelegenheid, diversificatie van de economie en verhoogde productie.

De ontmoeting met de Chinese diaspora delegatie die werd geleid door Roy Lieuw a Sie van ons consulaat in Nederland is als positief ervaren, waarbij kennis is genomen van de bestaande interesse voor investeringen in specifieke sectoren, waaronder toerisme en projectontwikkeling.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.