PARAMARIBO-De Interparlementaire Unie (IPU) heeft volgens het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling ( NF) middels een schrijven d.d. 25 mei 2012 gereageerd op het schrijven van het Nieuw Front d.d. 7 mei 2012 met betrekking tot de onlangs gewijzigde amnestiewet, waarbij ernstige mensenrechtenschendingen straffeloos worden gemaakt.

“Gezien de ernst van het misbruik van de bevoegdheid tot wetgeving, gepleegd in het kader van de wijziging van de amnestiewet en de gevolgen daarvan, is het voor het Nieuw Front van groot belang dat de IPU, die gaat voor democratie en rechtsstatelijkheid in de wereld en waarvan onze Nationale Assemblee een actief lid is, op de hoogte wordt gehouden van schendingen van wet, in casu de grondwet in ons land. Dat was het beoogde doel van aangegeven schrijven van de Nieuw Frontfractie”, schrijft het NF in een vandaag uitgegeven verklaring.

De Nieuw Front fractie zegt voorts zeer tevreden te zijn met de gegeven reactie van deze wereldorganisatie, “die duidelijk aangeeft hoe zij denkt over deze aangelegenheid”.

“De IPU meldt bewust te zijn van de littekens die de Decembermoorden in 1982 hebben achtergelaten op de Surinaamse gemeenschap, des te meer daar deze ernstige schendingen van het recht nog steeds niet volledig zijn opgehelderd en de schenders nog niet verantwoordelijk zijn gesteld. Met betrekking tot deze aangelegenheid wenst de IPU te benadrukken dat zij het hoogste belang toekent aan de principes van juistheid, rechtvaardigheid en herstel.

Ondanks het feit dat de IPU geen mandaat heeft voor inhoudelijk onderzoek naar de aangegeven mensenrechtenschendingen voor niet-parlementariërs, zal zij het onderzoek van het Openbaar Ministerie hier te lande naar de grondwettigheid van de amnestiewet met de grootste belangstelling en zorg blijven volgen”.

De IPU stelt volgens het NF dat zij erg dankbaar zal zijn indien de Frontfractie met haar de ontwikkelingen in dit kader zal blijven communiceren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.