Suriname

Suriname

PARAMARIBO – De geschiedenis herhaalt zich. Er worden wederom internationale sancties tegen Suriname genomen. Suriname komt weer in een internationaal isolement terecht. De reputatie van ons land is aangetast. Suriname staat tegenwoordig bekend als een land waar de fundamentele mensenrechten niet gegarandeerd zijn. Dat verklaart het Nieuw Front na twee jaar Bouterse als president.

Vooral internationaal wordt er ernstig geprotesteerd tegen de huidige situatie. De onlangs ingevoerde amnestiewet is de aanleiding voor het internationale protest. Volgens het Nieuw Front worden er nu plannen gemaakt om binnenkort de sporen van die wrede mensenrechtenschendingen te Fort Zeelandia uit te wissen. De Surinaamse regering creëert een sfeer van angst en onzekerheid door misleiding, bedreigingen en intimidatie.

Binnen de Surinaamse bevolking zijn er nu twee fronten. Het volk is verdeeld in voorstanders van de president (en dus van de amnestiewet). Daartegenover staan de tegenstanders van de president.

De huidige leiders zijn in het verleden niet in staat zijn gebleken om Suriname een betere toekomst te brengen. Waarom denken sommigen dat ze dat nu wel kunnen?