Links de heer Eersteling, midden de nieuwe BO Juliana Zamuel en rechts districtssecretaris Albitrouw

Te Kwakoegron in het district Brokopondo, vond afgelopen vrijdag de installatie plaats van een nieuwe bestuursopzichter, mevrouw Juliana Zamuel. De installatie geschiedde door de districtssecretarissen de heer Roozer en de heer Albitrouw. Roozer gaf bij de installatie aan dat het een belangrijk moment betreft voor het dorp en de bestuursdienst, omdat er sprake is van een onderbezetting van personeel.

Hij verwacht dat met deze installatie het werk optimaal kan worden voortgezet. Hij gaf verder aan dat het belangrijk is dat de bestuursopzichter van origine ook van Kwakoegron is, omdat daarmee de verwachting bestaat dat haar inzet en toewijding aan het werk van haar dorp van afkomst, intensiever zal zijn. Hij drukte haar op het hart het werk optimaal te verrichten, geen rekening te houden met familie- of vrienden relaties en te alle tijde met gelijke maat te meten, opdat een ieder in het gebied zich vertegenwoordigd voelt door de bestuursdienst.

Roozer sprak verder de hoop uit dat de twee bestuursopzichters, de heer Eersteling en Zamuel als een team zullen optrekken in het belang van de gemeenschap van Kwakoegron. Na het afleggen van de eed bracht de nieuwe bestuursopzichter haar dank uit aan de samenleving die in haar het vertrouwen heeft gesteld om deze functie te mogen bekleden. In haar dankzegging stond zij stil bij haar bron van inspiratie, het woord van God en zag daarbij de dagtekst Marcus 4:24, als een belangrijke boodschap haar meegegeven voor de nieuwe uitdaging als bestuursopzichter.

In de mate waarmee u meet , zal u gemeten worden”, deze tekst zal zij als leidraad in haar werk als bestuursopzichter meenemen.  Zamuel ervaart haar installatie als een bijzonder moment, omdat het haar in de gelegenheid zal stellen om gezamenlijk met de bewoners van haar geboorteplaats, te werken aan de ontwikkeling van het gebied. Als grote problemen in het gebied ervaart zij thans de watervoorziening, de enorme kwikvervuiling van de rivier door de kleine goudzoekers in het gebied en de elektriciteitsvoorziening die vaak genoeg dagen lang buitenwerking is. Zij zal zich tezamen met de bevolking en de bestuursdienst inzetten voor de oplossing van deze problematiek.

De eerste activiteit die zij als bestuursopzichter op kort termijn zal bewerkstelligen is de opening van de markt te Kwakoegron, een project die reeds gestart is. De behoefte voor het hebben van een eigen markt onder de lokale bevolking was groot, hierdoor hoeft men niet naar Paramaribo voor aankopen. De markt biedt tevens gelegenheid aan de mensen van Kwakoegron om ter plekke hun waar aan de man te kunnen brengen en voorziet mede daardoor ook in werkgelegenheid.

Bij de installatie van de bestuursopzichter was de directeur van het voormalig bedrijf Grassalco N.V., Sergio Akiemboto, ook aanwezig. Hij gaf in een vraaggesprek aan dat het bedrijf ook voor Kwakoegron en omgeving die in het concessiegebied van het bedrijf ligt, haar uiterste best zal doen om projecten in het kader van gemeenschapsontwikkeling te stimuleren. Hij rekent op een optimale samenwerking met de bestuursdienst en de bevolking van Kwakoegron.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.