PARAMARIBO- Naar aanleiding van het bericht in één der dagbladen met als titel :” Schoolkinderen niet verzekerd per 1 oktober”, laat het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling  weten dat  de regering c.q. het Ministerie van Onderwijs heeft besloten om het inschrijfgeld en de ouderbijdrage voor het schooljaar 2012/2013 voor Basis- en VOJ – scholen af te schaffen. Deze maatregel geldt voor zowel de Openbare als de Bijzondere scholen.

Met het bestuur van de Bijzondere scholen heeft het Ministerie op 28 augustus 2012 overeenstemming bereikt over de wijze van subsidiëren. Het inschrijfgeld en de ouderbijdrage per leerling worden in tranches gestort op de bankrekeningen van de stichtingen aangesloten bij de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs(FIBOS). Het Ministerie van Financiën heeft dinsdag de eerste tranche van het te storten bedrag overgemaakt. De 2e tranche wordt in januari 2013 gestort op de rekeningen van desbetreffende scholen.

Alle schoolleiders van Openbare GLO en VOJ- scholen zijn de vorige week opgeroepen om een kwitantie ten behoeve van de ‘betaling bijdrage inschrijfgeld’ te tekenen. Schoolleiders konden zich tot en met zaterdag 22 september 2012 wenden tot het Directoraat Onderwijs voor het tekenen van deze kwitantie. De uitbetaling geschiedt eveneens in tranches. De tweede tranche van uitbetaling geschiedt in januari 2013.

Het Ministerie heeft besloten om alle leerlingen van de basis – en VOJ – collectief te verzekeren; hetgeen inhoudt dat de leerlingen per 1 oktober volledig verzekerd zijn. Het gevolg hiervan is dat de scholen hun leerlingen niet meer zelf hoeven te verzekeren.

In het belang van ons onderwijs en de voortgang van het onderwijsproces waarin het kind centraal staat, is het Ministerie ervan overtuigd dat zij van alle schoolleiders de nodige ondersteuning zal krijgen en dat zij zich creatief zullen opstellen bij het voortdurend werken naar oplossingen voor een werkbare situatie voor alle betrokkenen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.