GFC NIEUWSREDACTIE- Er is geen structureel overleg tussen de overheid en het Inheems traditioneel gezag over de aanpak van Covid-19 binnen de gemeenschappen en leefgebieden tijdens de beginmaanden van de Covid-pandemie. Vanuit de centrale overheid, die eerder vertegenwoordigd was door Nationaal Covid Management Team (NCMT) en nu het Outbreak Management Team (OMT), is er zeer beperkt gesproken met de dorpshoofden. “De gesprekken hebben mede op aandringen van VIDS plaatsgevonden. Helaas is er weinig invulling gegeven aan gemaakte afspraken”, staat in een kritisch evaluatierapport van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). In het zogenoemde rapport ‘Participatie van het Inheems

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.