Naar aanleiding van het bericht ‘Jihadstrijder van Surinaamse origine actief in Syrië’ op GFC Nieuws van 23 maart 2013, wil ik gaarne het volgende toelichten. Volgens informatie krijgt een jihadi vijf- tot tienduizend euro, en wordt aan hem beloofd dat voor zijn familie zal worden gezorgd. Dit is de beloning en belofte door en van de ronselaars in deze wereld.

In het hiernamaals belooft de islam degene die sneuvelt tijdens de jihad een directe toegang tot het Paradijs om zich te vermaken met 72 maagden. Dit zit als volgt in mekaar. Shortcut wil zeggen een korte route, weg of handeling volgen in plaats van een lange om hetzelfde doel te bereiken. Voor zij die computeralfabeet zijn het volgende voorbeeld.

Het programma Word dat voorkomt in All Programs kan via een aantal handelingen worden geopend. Door Word weg te halen uit All Programs en op de desktop te plaatsen, is een shortcut gecreëerd, waardoor het slechts met één handeling direct geopend kan worden.

Om naar het Paradijs te gaan is er een lange weg: geloven in Allah, veel goede daden doen, na de dood wachten in het dodenrijk, daarna de Opstanding en afrekening, en tenslotte naar het Paradijs. Is er een mogelijkheid om al die tussenfasen – de onmetelijke afstand in ruimte en tijd – over te slaan? Met andere woorden, is er een shortcut Aarde rechtstreeks Paradijs? Ja, als een gelovige tijdens de deelname aan een jihad een martelaar (shahid) wordt, heeft de profeet Mohammed gezegd (zie ook Koran 9:111) het Paradijs is de hoofdprijs.

De tweede prijs is 72 houri’s, onbeschrijfelijke mooie vrouwen, als compensatie voor het opofferen van zijn toekomstige of huidige vrouw(en). Kortom, bij jihad wordt er ingespeeld op twee heel sterke menselijke motieven: doekoe en seks.

Ahmad Jhawnie

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.