Geachte redacteur,

alvast mijn dank dat u mijn korte bijdrage wil opnemen.

Vandaag is het precies 2 jaren geleden dat de verkiezingen in 2010 zijn gehouden. De uitslag is ons aller bekend. Kortom, Suriname stapte af van een NF getinte regering en koos voor een kabinet met een NDP signatuur. Een uitslag die we allemaal, tenminste  ondergetekende, heeft gerespecteerd. Binnen de 19 maanden, want de regering zit nog geen 24 maanden aan, hebben enkele ministers het veld moeten ruimen.

Het is goed om na te gaan wat er allemaal van de beloften van de huidige coalitie zijn gerealiseerd. We denken bijvoorbeeld aan de huizenbouw. Eerst 18.000, daarna 5.000 beloofd. Echter kan met zekerheid worden vastgesteld, dat niet eens 100 woningen zijn opgezet. Te Hanna’s Lust en Richelieu zouden er in eerste aanleg 1000 huizen verrijzen. Dat is nog steeds niet het geval. Het ziet ernaar uit dat deze regering zich ernstig in de vingers heeft gesneden met deze nog niet ingeloste belofte.

Deze regering had ook veel kritiek op de voorgangers ten aanzien van de aanpak van de huisvestingsproblematiek maar echter zien we geen verbetering. Heel wat infrastructurele projecten liggen stil en het lijkt erop alsof de regering maar aandacht heeft op de herinrichting en verfraaiing van het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant. Ook heeft de regering veel excuses over zaken die nog niet zijn aangepakt.

Meneer de redacteur, ik kan zo verder gaan met het opnoemen van voorbeelden waar naar mijn mening blijkt, dat deze regering niet veel verschilt van de vorige. Als Surinamer interesseert het mij niet weinig wie aan de macht is. Voor mij is van belang dat wat een regering belooft, dat die ook nagekomen wordt. En daar zie ik op dit stuk helaas weinig gebeuren.

Tim U. Kromodiwongso

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.