Met een lach op mijn gezicht heb ik uit de media vernomen dat door de handeling van de regering om de prijzen op basisgoederen te verlagen de inflatie ook gedaald is. Ik hoop dat de regering onder leiding van president Desi Bouterse zo door zal blijven gaan en de mensen die zoveel kritiek hebben, de mond zal snoeren. Alles wat je uit de mond van de oppositie hoort, is dat het volk verpauperd en steeds armer wordt.

Weten zij wat het de afgelopen maanden heeft betekend voor het arme volk om goedkoop aan basisgoederen die nodig zijn om te overleven, te komen.

Wat bespaard wordt op de basisgoederen kan gebruikt worden om andere zaken te realiseren. Oppositieleden hebben niets te klagen. Tijdens hun bewind hebben zij ook niet veel uitgevoerd. De prijzen zijn toen juist de lucht ingegaan. Verdediging was toen:”De prijzen zijn in het buitenland gestegen.” Bouterse is geen God, maar hij heeft de groothandel toch bereid gevonden mee te werken. Konden Venetiaan en Sardjoe dat niet? Wat hebben Castelen, Randjietsing en Jessurun gedaan om het leed van het volk te verlichten.

Zit en kijk maar uit naar wat Bouterse nog meer in petto heeft. Ik  kom nu redelijk uit met mijn salaris. God zegene Bouterse dat hij, zolang zijn gezondheid het toelaat, nog 10 jaren mag aanzitten.

Dank U voor de ruimte om mijn hart te luchten.

J. Belfor, moeder van vijf.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.