In verband met de dag van de revolutie op 25 februari, deelt Henk Herrenberg in het artikel “Henk Herrenberg: Dag van de Revolutie” dat op 21 februari jongstleden verscheen, zijn beslommeringen over de schending van de onze grondwet.

Herrenberg vermeldt hierbij dat niet de militairen onder aanvoering van Desiré Delano Bouterse, maar de NPK II parlementaire coalitie met parlementsvoorzitter Emile Wijntuin en de regering onder leiding van premier Henck Arron de grondwet van 1975 als eerste hadden geschonden.

Net als Herrenberg ben ook ik van mening dat de (parlementaire) geschiedenis van ons land niet alleen op de dag van de revolutie maar wat mij betreft op ieder moment waarop dat nodig is, in herinnering moet worden gebracht.

Ik heb meer dan eens publiekelijk toegegeven dat ik op vrijdag 25 mei 1979 in de fout ging door de heer Maximiliaan Koorndijk toe te laten tot het Parlement van Suriname, terwijl het grondwettelijk vereiste quorum niet aanwezig was. Een fout waarop toen terecht bezwaar werd aangetekend door de oppositiepartner VDP (Verenigde Democratische Partij).

Om uit de ontstane politieke impasse te geraken werd op 31 augustus 1979, op initiatief van president Dr. Johan Ferrier een gesprek gearrangeerd tussen de leiders van de NPK (Nationale Partij Kombinatie), bestaande uit Henck Arron, Rufus Nooitmeer en ondergetekende enerzijds en anderzijds Jaggernath Lachmon, voorzitter van de VDP.

Als uitkomst van dit gesprek werden twee compromisvoorstellen door betrokkenen aangenomen. De heer Koorndijk kon conform het Reglement van Orde van de Staten van Suriname alsnog tot het parlement worden toegelaten omdat:

1. De geloofsbrieven van Koorndijk opnieuw moesten worden onderzocht

2. De oorspronkelijke verkiezingsdatum van maart 1981 met een jaar werd vervroegd, waardoor de nieuwe verkiezingsdatum in maart 1980 zou zijn.

Emile Wijntuin

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.