Het is een  vraag die steeds vaker wordt gesteld. Doet dit regeertteam het beter dan de regering Venetiaan? Het antwoord kan in veel gevallen ja zijn. Er is in elk geval meer rust op het monetaire front. De president van de Centrale Bank doet een goede job, dat is helder. Verschillende onafhankelijke Internationale ratingbureaus hebben Suriname recentelijk hoger gekwalificeerd. Dat zegt toch veel.

Op het vlak van de criminaliteit doet de regering haar uiterste best om zaken onder controle te houden. De afgelopen periode zijn veel criminelen opgepakt en ingesloten. Het land is veel veiliger! Ook worden er diverse acties ondernomen om zaken te ordenen.

Voor wat betreft de gezondheidszorg, het onderwijs, de liquide positie van burgers en andere belangrijke aangelegenheden ben ik positief gestemd. De contouren om daar verbetering in te brengen zijn zichtbaar.

De regering Bouterse is op de goede weg!

J. Kensmil

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.