Het is niet verbazingwekkend dat Eugène van der San weer aan het ’schrijven is geslagen’ naar aanleiding van het optreden van de Nederlands rechtsgeleerde en filosoof Hendrik Kaptein. Tenslotte was ook in diens betoog president Bouterse het lijdend voorwerp. Gisteren stond er weer eens een ingezonden stuk van vriend Eugène op GFC-Nieuws en in de Ware Tijd onder de titel ‘Het recht om zelf te denken’.

Aanleiding tot deze brief is het door Van der San gelegde verband tussen de uitspraken van Kaptein en een uitspraak van hoogleraar Internationaal Strafrecht Geert-Jan Knoops, die luidt: “Wij denken dat we in ons maatschappelijk leven worden beschermd door het recht.

Maar een blik achter de coulissen van het wereldtoneel leert ons dat er maar één regisseur is: de politiek.”Kennelijk ziet Van der San de uitspraak van Knoops als een rechtvaardiging voor de indiening en aanvaarding van de amnestiewet, want zegt hij: “Sedert de politiek in Suriname gesproken heeft, is het opvallend van hoeveel kanten nieuwe inzichten worden aangedragen. Er is nu geen weg terug; de politiek heeft reeds met een Amnestiewet het primaat bepaald. De krijgsraad zal met inachtneming van deze wet tot een uitspraak moeten komen.

“Over Kaptein zegt hij: “Daarom is de visie van de rechtsgeleerde filosoof om het voorbeeld van Noorwegen te volgen rijkelijk laat. Hoe prettig zou het zijn als hij tot deze inzichten was gekomen bij de aanvang van het proces twaalf jaren terug. Dan had hij Suriname een dienst kunnen bewijzen, want wij waren dan gevrijwaard van al die zinloze discussies over democratie en rechtsstaat. Ook waren wij bespaard gebleven van vele inspanningen en financiële offers.

Dit is natuurlijk een onzinnige opmerking, maar het toont weer eens de minachting aan die Van der San, en met hem president Bouterse en zijn hele aanhang, heeft voor een zorgvuldige rechtsgang zowel als voor de slachtoffers en hun nabestaanden, waarbij de noodzakelijke te maken kosten nooit en te nimmer tot “offers” mogen worden gerekend.
Maar de meest frappante opmerking van Van der San is wel: “Bovendien kan pas nadat de waarheid naar boven is gekomen worden bepaald wie in aanmerking kan komen voor een eventuele staatsvergoeding (zoals aangegeven door Kaptein, JT). Want, wat als een paal boven water staat, is dat niet alle slachtoffers gerekend kunnen worden tot onschuldigen.” De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) zou Van der San onmiddellijk wegens smaad bij de rechter moeten aanklagen.
Van der San besluit met te zeggen: “De Nationale Assemblée doet er goed aan om vanuit haar eerder ingenomen standpunt amnestie voor de gebeurtenissen over de gehele militaire overgangsperiode te verlenen.”
Concluderend kan ik niet anders zeggen dan dat de titel “Het recht om zelf te denken” had moeten luiden: “Het recht om het heft in eigen hand te nemen”, want dat is wat Van der San bedoelt.
Joshua Taytelbaum

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.