Weer voelen de EBS zich niet verantwoordelijk voor een stroomonderbreking in Commewijne en wast het bedrijf de handen in onschuld over de dood van de heer Orie te Alkmaar. Condoleances aan de familie alleen is niet voldoende en een bekendmaking in de media dat er direct na de informatie de dienst haar best heeft gedaan om de zaak op te lossen en heeft afgewogen waar het eerst en dringend naar toe te gaan, raakt kant nog wal.

De familie in deze moeilijke tijden ondersteunen, komt zo sociaal bewogen over maar hoe verder.

Wie zal de familie verder blijven onderhouden en haar dagelijks voorzien van haar benodigdheden nu de kostwinner is komen weg te vallen. Heeft de directeur bij zijn condoleancebezoek aan de weduwe haar beloofd dat de schoolgaande kinderen een beurs van de EBS zullen krijgen?

Dat zou een goede daad zijn. De EBS dienen in de komende regentijd met rukwinden meer voorlichting te geven aan de gemeenschap en na te gaan waar versleten draden en stroomkabels lopen. Ook in Paramaribo lopen er verschillende versleten kabels en kunnen ongelukken voorkomen. Het elektriciteitsbedrijf weet toch ook dat voorkomen beter dan genezen is of houdt zij meer van die kalf en de put?

G.Pinas
In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.