Het feit dat de jaarbegroting 2013 geen titel heeft, heb ik een titel toegevoegd: Toverdoos president Bouterse. De jaarbegroting 2013 is net als de twee vorige jaarbegrotingen doorspekt met wenselijkheden, beloftes en illusies. In die toverdoos zitten er prachtige plannen. Laten we hopen dat president deze keer zijn toverformule ‘sesam’ goed uitspreekt en zijn doel bereikt. Echter zijn de meeste plannen niet realistisch, derhalve blijft het weer bij beloftes.

Wie verder leest in de kabinetsplannen ziet dat er veel feiten verdraaid zijn, thuis bij mij noemen we dat jokken. Weliswaar zijn er enkele zaken in de begroting 2013, die  realistisch zijn, derhalve uitvoerbaar. Nadat president Bouterse, de gedane beloftes van  oktober 2010 niet heeft kunnen inlossen, is hij geportretteerd als de man van de beloftes. Vanaf 2010  heeft de president zoveel beloofd, dat hij niet eens meer weet wat hij allemaal heeft beloofd.

President Bouterse begon zijn toespraak met zijn achterruitspiegel, door de vorige regering te verwijten van slecht bestuur, en dat zij een financiële chaos achtergelaten had, waardoor de huidige regering een moeilijke start heeft gehad. Als Bouterse oprecht en eerlijk was, had hij moeten zeggen dat bij de start van zijn regering er voldoende geld was, maar door het  verkwistend beleid, zij niet in staat is geweest de beloftes na te komen.

Als er geen geld was, hoe is zij in staat geweest om grote uitgaven te doen? Bouterse zei dat ze als verantwoorde regering vooruitkijken en nimmer willen terugkijken wat ze geërfd hebben, maar toch geeft Bouterse de vorige regering een flinke sneer. De president heeft enkele bedragen opgesomd waaruit zou moeten blijken dat ze bij de start een liquiditeitspositie had van 300 miljoen SRD en een schuld van SRD 160 miljoen.

De vorige regering heeft met cijfers aangetoond dat ze een gezond financieel beleid heeft gevoerd. Om het falend beleid van de huidige regering te verdoezelen komt de president met allerlei drogredenen op de proppen. Bouterse heeft willens en wetens onjuiste financiële cijfers in zijn begroting gepresenteerd. Terwijl de vorige regering een economie heeft achtergelaten met een economische groei die zelfs in het wereldcrisisjaar 2009 positief was, weinig binnenlandse en buitenlandse schulden.

Verder een monetaire reserve van ruim 700 miljoen US$, een stabiel prijsniveau, ruime koopkracht bij de burgers en goede perspectieven voor binnenlandse en buitenlandse investeerders. Eind 2009 bedroeg de inflatie 1,3 procent. Na het aantreden van de huidige regering was de inflatie eind 2010 gelijk op 10%, omdat zij een verkwistend financieel beleid voerde. Tegelijk liep de waarde van de Surinaamse dollar op de zwarte markt sterk achteruit.

De president heeft in zijn toespraak, zijn eigen regering zitten ophemelen door te zeggen dat zij acuut en snel zaken op orde heeft gesteld en hierdoor het volk bespaard is van veel ellende. Echter heeft hij verzuimd te zeggen dat de huidige regering nog geen 20% van de vorige begroting heeft kunnen realiseren. In twee jaar tijd zijn er 7 ministers verwisseld en 5 ontslagen. Derhalve is dit een bevestiging dat ze een slecht beleid heeft gevoerd.

Tot op het laatste moment van twee jaar regering Bouterse/Ameerali, heeft president Bouterse zelf aangegeven dat hij niet tevreden was met de prestatie van de regering c.q. ministeries. Hoe wordt dan plotseling de prestatie van de huidige regering opgehemeld? Zie daar de   tegenstrijdigheid van zijn bewering. Op ROGB  hebben twee ministers eerder het veld moeten ruimen vanwege het slechte beleid. Nu is er een NDP minister op dit ministerie geplaatst, die slechter doet dan die vorige ministers. Maar toch wordt hij niet gereshuffeld, alleen omdat hij lid is van NDP.

Frappant vind ik, dat Bouterse  niets heeft gezegd over de rechterlijke macht, terwijl hij heel veel kritiek heeft op de rechterlijke macht. Binnen 6 maanden na het aantreden van de huidige regering zou het Constitutioneel Hof een feit worden en de rechterlijke macht zou autonoom worden gemaakt. Hij heeft niet gezegd hoe hij denkt om de rechterlijke macht te versterken. Ook heeft hij niets gerept over de versterking van de rechtsstaat en democratie.

De president heeft subject-subsidie beloofd. Concreet heeft hij niet aangegeven wie allemaal in aanmerking komen, hoe de regering die groepen gaat identificeren. En uit welke pot zal de financiering ervan plaatsvinden. Over de criminaliteit zijn er bemoedigende woorden uitgesproken, maar het zijn alleen maar wenselijkheden. Hoe de criminaliteit bestreden moet worden heeft hij met geen enkel woord gerept. Deze keer heeft hij niet gezegd om het dievenijzer weg te halen, omdat hij bliksems goed weet dat de criminaliteit toegenomen is.

De president en de vorige minister van ATM Ginmardo Kromosoeto hadden beloofd dat er jaarlijks 5000 banen gecreëerd zou worden. Volgens de president zijn tussen 2010 en eind 2011, 2000 banen gecreëerd. De president zegt  niet, in welke sectoren de banen zijn gecreëerd. Volgens een bron zijn er 2000 mensen bij de overheid te werk gesteld en dat loyalisten en partijleden van de president in aanmerking zijn gekomen. Wordt vervolgd.

Naipal A.I.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.