Met veel applaus en in hoerastemming werd de aankondiging van president Desi Bouterse op de Bigisma Dei op 4 november te Cola Kreek dat hij de AOV-uitkering in december en februari 2013 zal verhogen, ontvangen. Zij die hiervoor in aanmerking komen, hebben het zeker verdiend omdat zij gedurende hun arbeidsjaren hun krachten hebben gegeven aan de opbouw en verdere ontwikkeling van het land.

Over de verhogingen doen verschillende gissingen de ronde. Er wordt gesproken van een verhoging van SRD 75,– in december en dan weer een verhoging van SRD 100,– eind februari. Dat zou betekenen dat het AOV-bedrag van SRD 525,– een hoogte zal bereiken in februari van SRD 700,–.

Voor de senioren binnen de gemeenschap is dat welkom omdat vele ouderen geen pensioenuitkering hebben en volledig afhankelijk zijn van hun AOV. De vraag is echter welke garantie krijgen deze burgers dat de verhogingen continuïteit zullen hebben en dat de prijzen in de winkels niet omhoog zullen gaan?

De president zou deze burgers de garantie moeten geven dat die extra SRD 14 miljoen per maand die de regering vanaf februari elke maand moet hebben, is veilig gesteld. Een rekensommetje leert dat als er van gemiddeld 80.000 seniorenburgers wordt uitgegaan, die SRD 175,– extra zullen ontvangen, de staat dan SRD 14 miljoen nodig heeft.

De garantie is noodzakelijk omdat de seniorenburger zijn maandelijkse budget daarop zal afstemmen. President wij rekenen op U.

Wet Ede (senior burger)

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.