Het begint erop te lijken dat er politiek wordt gespeeld met de Stalweide in Nickerie. Het immens groot terrein wordt door veeboeren gebruikt om hun runderen daar te laten grazen. Al jaren heerst er een probleem met betrekking tot het bestuurlijke van de Stalweide. Nu is er weer een dispuut ontstaan over welk bestuur de rechten van beheer heeft over het terrein. Door ontevredenheid hebben de boeren in een algemene ledenvergadering het bestuur Atmaram Jaglal afgezet en het bestuur Magbharan Somai mandaat gegeven. Jaglal claimt nog steeds het wettig bestuur te zijn.

De hulp van DC Wedprekash Joeloemsing werd ingeroepen en het gelukte hem in bijzijn van de waarnemend GPC van Nickerie Tjanderdath Gopal en DNA-lid Rashied Doekhi beide partijen zover te krijgen dat er een overeenkomst werd getekend om nieuwe verkiezingen te houden. Nu de voorbereidingen gaande zijn vertelt Jaglal niet gelezen te hebben wat hij heeft getekend en zal dus niet meewerken.

Dit klinkt vreemd in de oren van de boeren en men begint te vermoeden dat er politieke belangen spelen in het besluit van Jaglal. Nu wordt de DC gevraagd te handelen omdat de boeren de dupe zijn en niet meer weten bij welk bestuur zij moeten aankloppen. Het begint erop te lijken dat politieke tegenstanders van deze regering elke gelegenheid gebruiken om bepaalde makkelijke besluiten die genomen worden te dwarsbomen en zo stagnatie te laten ontstaan. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij moet spijkers met koppen slaan en een neutrale beheersraad benoemen voor de Stalweide.

M. Kalicharan,

Paramaribo

PS: Men zal zich weer afvragen waarmee iemand uit de stad zich bemoeit met een aangelegenheid in Nickerie. Het gaat om Suriname!!!!!

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.