De terreinen en het gebouw van De Moederbond zijn door een schuldeiser op de veiling gegooid en deze zijn voor het bedrag van ruim SRD 1 miljoen verkocht. Al weken zijn bepaalde bestuursleden van bonden van deze vakorganisatie in de media bezig voorzitter Errol Snijders hiervan de schuld te geven. Is hij werkelijk de schuldige en wie zal de eerste steen op hem gooien?

In mijn optiek zijn alle medebestuursleden die samen met Snijders in het bestuur zitten of zaten schuldig. Nu schreeuwt men over het grote bedrag aan US dollars die de organisatie zou hebben ontvangen voor de verkoop van terreinen. Men wil weten waar het geld gebleven is. Heeft (had) het bestuur dan geen penningmeester? Aannemelijk is dat De Moederbond een of meerdere bankrekeningen heeft.

Wie zijn (waren) bevoegd naast Snijders gelden op te nemen? Indien er inderdaad gefrommeld is met de financiën van deze vakorganisatie dient niet alleen Snijders maar alle andere bestuursleden die nu nog aanzitten of aanzaten toen de terreinen werden verkocht, opgesloten worden. Hoewel De Moederbond een particuliere organisatie is heeft de overheid de wettelijke plicht een onderzoek in te stellen. Het gaat trouwens om gelden die toebehoren aan hardwerkende arbeiders.

M. Ragoenath,

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.