Zijn we nog in staat onze vrije wil te volgen ? De razendsnelle politieke, sociale, economische en technologische ontwikkelingen leggen een grote druk op de huidige mens. We zijn in de greep geraakt van deze ontwikkelingen; ons gedrag en onze handelingen worden erdoor beheerst en bepaald . De ontwikkelingen op elk der bovengenoemde gebieden gaan zo snel dat we het niet langer kunnen bijbenen: we hollen er voortdurend achteraan. Vooral de techniek houdt ons stevig in zijn greep. De handel speelt daar heel handig op in. Je hebt net het aller nieuwste mobieltje gekocht of een nieuwer model verschijnt op de markt.

Je dacht eigenaar te zijn van een cd speler met de modernste foefjes of verschijnt er eentje die de jouwe ouderwets maakt. Wie in zijn auto nog een cassettespeler heeft, loopt ver achter. Wie zich geen auto kan permitteren voelt zich dol ongelukkig en wie er al een heeft, streeft ernaar een terreinwagen of een jongere auto aan te schaffen. Wie een kleine tv heeft, droomt over een grotere en wie een grote heeft, wil heel graag een platscherm tv. Is dat niet gezond, vraag je zich af?

Is het niet goed om vooruitstrevend te zijn ? Vooruitstrevendheid is goed, het is zelfs noodzakelijk. Door vooruitstrevend te zijn, wil elk individu welvaart bereiken. Maar welvaart geeft nog geen welzijn; integendeel, in veel gevallen wordt het welzijn minder als de welvaart toeneemt. Van mensen die een weelderig bestaan hebben, denken we dat ze zich heel gelukkig voelen, want aan luxe artikelen ontbreekt hun niets. Maar is er bij hen ook sprake van welzijn, van innerlijke rust ? Tot op zekere hoogte misschien wel, want met geld kan je veel doen; je kan een prachtig huis laten bouwen, flink reizen, in dure restaurants eten, de mooiste auto’s aanschaffen etc. Na verloop van tijd blijkt rijkdom een rustkiller te zijn. Want rijkdom kent geen grenzen: het is nooit genoeg. Wie reeds een ton euro’s heeft, streeft naar 2 ton enz. Mensen die vergaren van rijkdom als hun levensdoel hebben gesteld, zijn verstrikt geraakt in een web. Activiteiten die gericht zijn op zinnelijk genot geven op den duur geen innerlijke rust.

Evenals de over een vuur gegoten olie de vlam doet aanwakkeren, doet zinnelijke bevrediging de onrust van de ziel toenemen. En dan heb ik het niet eens over seks. Mensen die verleidingen niet kunnen weerstaan, worden slaaf van hun eigen verlangens. In feite kan je ze op hetzelfde niveau plaatsen waarop dieren leven. Dieren houden zich alleen bezig met voeding, huisvesting en voorplanting ( de meeste mensen doen niets anders en niet veel meer dan zorgen voor voeding, huisvesting en voortplanting).

Dagelijks worden wij van alle kanten gebombardeerd met verleidingen ( artikelen die in de etalages staan, de prachtige auto’s op de wegen, de comfortabele restaurants, de geweldige huizen, de reclames op de tv ). Het is ontzettend moeilijk om deze verleidingen te weerstaan. Vooral sociaal zwakkeren moeten proberen zich hard te maken voor deze verleidingen; ook moeten ze hun blik niet voortdurend richten op wat de meer bedeelden kunnen en bezitten. Zichzelve voortdurend vergelijken met mensen die het breed hebben, geeft je een hardnekkig gevoel van minderwaardigheid, van onvrede en van onrust.

Durf eens te kijken naar mensen die het veel slechter hebben dan je; naar mensen die op en van de vuilnisbelt leven, naar mensen die niet eens een fiets hebben, naar mensen die verschrikkelijke dingen hebben mee-gemaakt. In dit verband wil ik een voorbeeld geven. Een man stond op blote voeten in een rij en voelde zich heel ongelukkig tegenover al de andere mensen die prachtige schoenen aan-hadden. Op een gegeven moment keerde hij zich om en zag een man met een been en een prachtige schoen aan dat been. “Dank u wel god”, zei hij in zichzelf, “liever beide benen zonder schoenen dan slechts een been met een dure schoen”. Loop dus niet voortdurend te jammeren over het gemis van dingen die je zo graag zou willen hebben. Wie zich niet voort-durend laat opjagen door allerlei verleidingen vanuit de samenleving, is meester van zijn zin-nen en krijgt innerlijke rust. En wat is belangrijker dan rust, vrede en voldoening? Wie inner-lijke rust wil, moet onnodige zorgen vermijden. Denk niet langer na over je wereldse beslom-meringen dan je plicht vereist. Doe je plicht en laat de rest over aan god of de natuur. Strijd liever tegen onrust, ergernis en angst. Alles wat je tot een gelukkig mens kan maken, ligt in jezelf besloten.

Trek het je niet aan als iets je niet direct lukt. Oefen en ontwikkel je: streef naar een rein geweten, naar zedelijk gedrag en zuiverheid. Wees tevreden met wat je hebt ( bereikt). Onderzoek zorgvuldig je fouten, gebreken en tekortkomingen. Probeer niet het imago van een goed mens te tonen, terwijl jou innerlijk je wat anders zegt. We proberen de beste kant van ons tentoon te stellen en houden onze donkere zijde gekeerd van de buiten-wereld. Die donkere zijde knaagt voortdurend aan ons innerlijk. Leer je geest te bevrijden door je ware aard te ontdekken en te tonen; leer je fouten te herkennen en te erkennen. Krijg een scherp en eerlijk besef van je tekortkomingen en erken die ( sommige mensen weten dat ze fout zijn geweest, maar kunnen de grootheid niet opbrengen hun fout te erkennen; anderen zien niet eens in dat ze fout, verkeerd, of onrechtvaardig zijn (geweest): in hun ogen doen ze alles goed en ligt de fout altijd bij een ander. Wie zijn eigen fouten erkent, raakt bevrijd van de innerlijke onrust die de fouten hem/haar gaven ( prik een rijpe steenpuist en je voelt onmiddellijk verlichting ). Zaai het zaad van liefde, van rechtvaardigheid, van vergevingsgezindheid, van eerlijkheid , van gelijkheid uit. Verkwist je energie niet door je steeds ongelukkig te voelen en ontevreden te zijn.

Hou je zinnen onder bedwang; bepaal je eigen wil en laat je niet (sterk) beïnvloeden door de verleidingen die op je afkomen. Alleen dan word je een gelukkig en tevreden mens. Toon geen clementie tegenover je gedachten, anders zullen zij van jou als een verwend kind steeds meer verlangen. Dit was de onwrikbare geesteshouding van Mahatma Gandhi en daardoor werd zijn wil sterk, zuiver en onweerstaanbaar. Weer onreine gedachten zoals jaloezie, afgunst, leugen, onrecht en bedrog; onreine gedachten vormen de eerste schrede tot losbandigheid. Zulke gedachten mogen je gemoed niet binnendringen.

De kracht van positief denken werkt ongetwijfeld, maar de kracht van negatief denken werkt uitputtend en verwoestend. Je zal nooit vrede en innerlijke rust krijgen als je zich niet hebt bevrijd van negatieve gedachten, van wellust en geldzucht. Al verzamelt men nog zoveel aardse goederen, toch komt steeds weer een zekere ontevredenheid boven. Dit eigenaardige misnoegen is een algemeen bekend feit. Moeten we dan niet streven iets blijvends, iets hogers te bereiken ? Of moeten we ons erbij neerleggen een slavenleven te leiden en uitsluitend onze lichamelijke driften te volgen ? Er komt een dag waarop ieder mens deze vraag in het hart zal horen en zal moeten beantwoorden.

Bij de meeste mensen ( helaas ook bij veel politici en geestelijken ) is de drijfkracht in het leven begeerte. Als iemand iets hartstochtelijk begeert, concentreert hij zich automatisch erop en jaagt in de richting van de vervulling van zijn doel. Daarbij schroomt hij soms niet moreel onverantwoorde handelingen te plegen, waardoor hij anderen, maar ook zichzelf ongelukkig maakt. De grote meerderheid van de mensen leeft in totale onbewustheid van de ware oorzaak van hun ellende. Daarom moet je zich bewust zijn van de ware motieven die jouw daden richting geven en jouw problemen scheppen.

Pas wanneer je de deugd van de begeerteloosheid hebt ontwikkeld en je zinnen hebt leren beheersen, zal je vrede en gelukzaligheid ervaren. We willen geen slaaf zijn van een meester, maar we zijn sterk verslaafd aan onze verleidingen, aan de producten die de techniek steeds op de markt brengt, aan onze lusten en verlangens. Dit is de grootste slavernij die de mensheid ooit heeft gekend en meemaakt. Lukt het ons ooit om deze slavernij afgeschaft te krijgen?

j.mohanlal@tiscali.nl

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.