Al enkele weken is het mij opgevallen dat de prijzen in de supermarkten zijn gestegen. Een wandelingetje langs de verschillende supermarkten leert mij dat bij de grote winkels de prijzen stabiel zijn gebleven, terwijl de kleine wel prijsverhogingen hebben doorgevoerd. Hoewel ik geen opsporingsambtenaar ben, heb ik mij toch wel de moeite getroost te achterhalen hoe die prijsverhoging is ontstaan.

Wel, mijn conclusie is de volgende. Sinds de overheid prijzen op basisgoederen heeft vastgesteld en de prijzen van deze producten openbaar heeft gemaakt, hebben de kleine supermarkthouders een ander foefje toegepast.

Producten die niet voorkomen op de lijst van de overheid hebben zij gewoon met 25 tot 50 SRD-cent verhoogd. Het zal je niet opvallen als je niet regelmatig hetzelfde product koopt voor de huishouding. Het ministerie van Handel & Industrie moet de afdeling Prijscontrole weer inzetten. De prijscontroleurs hebben de bevoegdheid de winkeleigenaar naar de bonnen te vragen en zij kennen de winstmarge. Meneer de redacteur, bedankt voor plaatsing!

Rita Dihal

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.