Gezamenlijke verklaring van Thorbjørn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa, en Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, over de Europese en de Werelddag tegen de doodstraf op 10 oktober 2012:

“De doodstraf is inhumaan en onnodig. De ervaring heeft ook uitgewezen dat hij niet afschrikkend werkt tegen misdrijven. Geen enkel rechtssysteem is perfect; een rechterlijke dwaling kan tot tragisch verlies van een onschuldig mensenleven leiden.

De afschaffing van de doodstraf in Europa en daarbuiten is het streven van alle lidstaten . De afgelopen vijftien jaar heeft in onze lidstaten geen enkele terechtstelling plaatsgevonden.
De Europese Unie en de Raad van Europa sporen alle Europese landen die de doodstraf rechtens nog niet in alle omstandigheden hebben afgeschaft, aan om zulks te doen middels bekrachtiging van de desbetreffende protocollen bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De Raad van Europa en de Europese Unie dringen er bij Belarus, het enige Europese land waar nog mensen terechtgesteld worden, op aan een moratorium in te stellen met het oog op definitieve afschaffing.
Wij verheugen ons over de wereldwijde trend naar afschaffing en wijzen erop dat steeds minder landen de doodstraf nog uitvoeren. Wij maken ons echter wel zorgen over de sterke toename van executies tijdens de afgelopen twaalf maanden in landen waar de doodstraf nog steeds uitgesproken en uitgevoerd wordt.

De Europese Unie en de Raad van Europa vragen alle landen die de doodstraf nog handhaven, met klem onmiddellijk een moratorium inzake executies in te stellen als eerste stap naar afschaffing. Bovendien roepen wij alle landen op hun steun te verlenen aan de resolutie over een wereldwijd moratorium op de uitvoering van de doodstraf, die in december 2012 tijdens de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in stemming zal worden gebracht.

De Raad van Europa en de Europese Unie zullen zich blijven inspannen voor de afschaffing van de doodstraf in Europa en in de hele wereld.”

De toetredende staat Kroatië**, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië sluiten zich bij deze verklaring aan.

Regards,
Peter Mariën
Attaché – Operations
European Union Delegation to Suriname
Dr.S. Redmondstraat 239. Paramaribo.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.