Er is een vreemd bericht geplaatst op GFC Nieuws, ‘EU stookt ruzie tussen buurlanden’, waaruit zou blijken dat professor Martin Schalkwijk in gesprek met Radio ABC heeft gezegd “dat de Europese Unie (EU) geen ruzie moet zoeken tussen buurlanden Suriname en Guyana.” Een verwarrende zaak om een aantal redenen.

Waar het artikel uitdrukkelijk begint met de naam en de toenaam van een gewaardeerd hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zou je mogen veronderstellen dat hij ook vanuit deze discipline spreekt. Maar omdat hij zich met zijn daarin weergegeven uitspraken expliciet uitlaat over brandende politieke kwesties, is de gedachte niet te vermijden dat hier de voormalig voorzitter van de politieke partij DOE spreekt.

Nu heb ik niet alleen een hekel aan mensen die zichzelf met de regelmaat van de klok in de media adverteren als professor, Schalkwijk niet te na gesproken, maar ook een hekel aan DOE, die sinds het aantreden van dominee Breeveld met zijn altijd de kerk in het midden latende stellingnames mij – en velen met mij– allang van zich heeft vervreemd. Hoe dan ook, Schalkwijk zegt hier één ding waar ik het echt niet mee eens kan zijn, namelijk dat de EU geen ruzie moet zoeken (hier zal ongetwijfeld ‘stoken’ zijn bedoeld), maar dat zaken intern opgelost moeten worden en geen zaken eenzijdig doorgedrukt moeten worden, zoals is gebeurd met de gewijzigde amnestiewet.

En dan vervolgt Schalkwijk: “Die uitstraling heeft zich uitgebreid tot het internationaal niveau en daarom dat besluit van de EU.” Hij zegt niet te denken dat Guyana op die aanbieding zal ingaan zonder toestemming van Suriname, waarmee Guyana een goede politieke relatie heeft.

Het is voor mij de grote vraag of Schalwijk’s mening hier adequaat is weergegeven, want ik kan mij niet voorstellen dat hij van mening zou zijn dat de EU ruzie stookt tussen Suriname en Guyana door te weigeren een EU/ACP-conferentie in Suriname bij te wonen. De EU heeft geen enkel belang in welke ruzie dan ook, maar als je zo zou denken als Schalkwijk zou doen, dan is elk alternatief om die conferentie te houden anders dan Guyana evenzeer ruziestokerij, omdat Suriname vooralsnog geen echte problemen heeft met enig land in het Caribisch Gebied. Onzin dus. Ik kan mij echter volledig vinden in wat Schalkwijk zegt: “dat geen zaken eenzijdig doorgedrukt moeten worden, zoals is gebeurd met de gewijzigde amnestiewet.” Dát is de door Schalkwijk bedoelde “uitstraling die zich heeft uitgebreid tot het internationaal niveau en daarom dat besluit van de EU.” Dit moet mijns inziens de kern van Schalkwijk’s boodschap zijn geweest en het lijkt mij zinnig om dit bij Schalkwijk te verifiëren.

Rolf van der Marck

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.