De overheid (lees regering Bouterse) heeft het plan opgevat naschoolse opvang in te voeren. Niet de gewone alom bekende wachtklassen, waar een echte naschoolse opvang plaatsvindt. Kinderen worden dan voorzien van een middagmaaltijd, huiswerkbegeleiding en sport en spel.

De opvang zal duren tot een uur of half vijf. De leerkrachten die deze kinderen opvangen, zullen door de overheid worden betaald en zoals ik vernomen heb zullen de ouders geen bijdrage hoeven te leveren.

Op zichzelf een heel goed idee. Vooral voor de ouders die tot laat in de middag werken en wiens kinderen dan zonder toezicht thuis moeten blijven. Die kinderen eten vaak genoeg pas in de avonduren en van huiswerk komt er ook niet veel terecht.

Wat mij wel zorgen baart, is of de overheid in staat is hieraan continuïteit te geven en niet na enkele maanden laat weten dat zij geen geld meer heeft om dit project verder uit te voeren of dat er een nieuwe belastingmethode wordt ingevoerd om deze zaak te blijven financieren. Laten wij als burger naar het resultaat kijken. Positief is het zeker bedoeld door de regering van president Desi Bouterse.

Y. Misidjan.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.