Al enkele seizoenen probeer ik te achterhalen wat de nieuwe en betere beleidsmaatregelen zijn van deze regering voor de sector die het hoofdvoedsel voor ons allen produceert, met name de rijstsector. Het is mij tot nu toe niet gelukt de concrete projecten en maatregelen die ten behoeve van de groei van de rijstsector worden uitgevoerd te identificeren. Gaan wij volgens deze werkwijze de voedselschuur van de regio worden?

De totale productiekosten per hectare zullen voor het huidig seizoen minimaal SRD 4.000 bedragen. Terwijl de regering met concrete beleidsmaatregelen moet komen om de rijstsector winstgevend te houden, wordt er via lokale tv stations, sites en dagbladen al enkele weken onderling als kleuters gekibbeld over een incentive van SRD130 per hectare. Als de regering niet eens in staat is een simpele incentive uit te keren, wat moeten we verwachten van de toepassing van complexere maatregelen? Is de incentive de enige maatregel die de regering gaat treffen voor het behalen van de positie van voedselschuur in de regio? Het lijkt sterk erop dat de coalitie tezamen met de beleidsmakers geen raad weten met de rijstsector en steeds afleidingsmanoeuvres bedenken en de aanpak van de knelpunten zodoende uitstellen.

Enkele vragen ter herinnering aan de coalitie en de regering:

1. Hoeveel nieuwe buitenlandse rassen zullen worden geïntroduceerd? Dit is tijdens de verkiezingscampagnes zelfverzekerd beloofd door enkele leden van huidige coalitie. Of was er sprake van misleiding?

2. Waar en hoeveel hectare zaaizaad zal worden geplant?

3. Hoeveel trainingen voor producenten en verwerkers zullen er per seizoen worden verzorgd?

4. Hoeveel trainers en voorlichters zullen worden opgeleid?

5. Wat zijn de concrete projecten om de productiearealen te verbeteren?

6. Zullen er nog goedkope inputs en machines ter beschikking worden gesteld of is de belofte een verkiezingsstunt geweest?

7. Welke zijn de concrete fiscale maatregelen die tot nu toe zijn getroffen?

8. Wat is het marketing beleid? Is Venezuela nog een mogelijke exportbestemming?

9. Hoeveel boeren hebben in de afgelopen twee jaren hun perceelbeschikking (beloofde zekerheid) ontvangen? Zeer waarschijnlijk nul.

10. Wanneer wordt de SML pelmolen opgeknapt of anderszins aangepakt?

11. Welke zijn de stappen met betrekking tot de waterschappen? Voor zover bekend is er tot heden niets concreets uitgevoerd.

Deze lijst van vragen waarover een beter beleid was beloofd kan verder moeiteloos worden aangevuld. De hoofdzaak is dat deze regering tot nu toe geen enkele zinnige, verbeterde en innovatieve maatregel heeft kunnen uitvoeren voor behoud van de rijstsector. We zien het resultaat; ACHTERUITGANG.

L. Soerdjan

VHP DNA- lid

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.