Dagelijks lees en hoor ik via de media dat bewoners van verschillende wijken klagen over stroomonderbrekingen van hofleverancier EBS. Paramaribo Noord is wel het grootste slachtoffer daarna volgen Flora en de gebieden daarachter richting Leidingen.

Ook Commewijne heeft bij tijd en wijle er last van. EBS heeft of kan geen antwoord geven op de vele vragen van de energiegebruikers die maandelijks bommen geld betalen aan die maatschappij. De ene keer geeft zij de schuld aan een auto die tegen een elektriciteitsmast is opgevlogen, dan weer een awari die een stroomdraad heeft kapot gevreten en tenslotte aan de verouderde machines.

Steeds hoort men dat het stroomtarief verhoogd moet worden om uit de kosten te komen. Die kosten worden nooit opgegeven. Verhoging van het tarief brengt nog geen nieuwe stroommachines binnen.

EBS behoort voor 100% aan de regering dus aan de gemeenschap. Zij heeft dus recht te weten wat er met de gelden gebeurt die de EBS maandelijks int. Worden die alleen maar gebruikt om salarissen van de directie, stafleden en het personeel te betalen?

Over investeringen die gepleegd worden wordt er heel weinig of helemaal niet gesproken. Ik denk niet dat de regering onwillig zal zijn indien de EBS een deugdelijk plan indient om die te financieren. De regering heeft voldoende reserve middelen. Het gaat om de gemeenschap die steeds weer gedupeerd wordt door de EBS.

G. Jordan, een van de regelmatige gedupeerden.

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.