Wat hadden de politieke partijen anders verwacht? Hun DNA-leden hebben niet voor gestemd voor de amnestiewet. Dachten de parlementariërs van Nieuw Suriname en de BEP dat zij niet in ongenade zouden vallen bij de president.

DNA-leden van Nieuw Suriname met als woordvoerder Harisch Monorath hebben, zogenaamd, een gedoogbeleid gevoerd wanneer het hun uitkwam maar uit zijn praten was het duidelijk dat Monorath Lachman zou overhalen om niet voor te stemmen. De BEP van Caprino Alendy was vanaf het begin tegen.

Diana Pokie en Waldi Ajaiso die, hoewel zij al geroyeerd waren door het bestuur van Alendy, gingen terug naar hun achterban om advies. Het advies was negatief. Om niet tegen te stemmen bleven zij weg uit die vergadering.Brunswijk heeft voor hen gepleit dus zij zullen door Bouterse “vergeven” worden. Nieuw Suriname en de BEP zullen nu vanuit de oppositie hun krachten blijven geven aan de ontwikkeling van het land.

K. Budhulall

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.