Het is duidelijk dat het ministerie van OW&V haar best doet om het wegennet te verbeteren. Op veel plaatsen zie ik de laatste tijd arbeiders die de wegen rehabiliteren. Op zich een heel goede zaak. Soms gaat het om straten die enkele jaren geleden al voorzien waren van een nieuwe asfaltlaag. Echter, door mismanagement van de vorige regering kunnen wij nu van voren af aan beginnen.

De kwaliteit van het werk en het materiaal liet meer dan veel te wensen over en nu zitten wij met talloze wegverzakkingen en diepe kraters.

Maar wat ik niet begrijp is de urgentiemodule die  momenteel wordt toegepast door het departement.

Is een zijweg waar haast niemand gebruik van maakt nu echt veel belangrijker dat de hoofdverkeerswegen die er soms deplorabel bij liggen? Het is onbegrijpelijk dat de slechte wegen die veel verkeer moeten verwerken niet eerst worden aangepakt. Je hoeft geen deskundige te zijn om in te zien dat deze wijze van werken zeer irrationeel overkomt bij veel weldenkende mensen!

Ik doe daarom via dit populaire medium een beroep op de beleidsmakers om goed na te gaan welke locaties een plek op de urgentielijst verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat  veel weggebruikers daar dankbaar voor zullen zijn.

I. Van Santen

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.