Het ministerie van Volksgezondheid was in de eindfase om de AZV (Algemene Zorg Verzekering) te implementeren. Minister C.Waterberg had ons de verzekering gegeven dat binnen zijn regeerperiode, deze zorgverzekering een feit zou worden. Intussen is minister Waterberg afgetreden en wij weten niet of de nieuwe minister Blokland het goede werk van zijn voorganger verder gaat afronden. Elke burger moet naar draagkracht een bijdrage leveren aan zijn of haar eigen gezondheidszorg. Het moet niet zo zijn dat mensen die wel kunnen betalen via allerlei sluipwegen de beschikking kunnen krijgen van een on-en minvermogen kaart. Wij hoeven geen vinger te wijzen naar wie dan ook, maar wij zijn ook geen vreemdelingen in Jeruzalem om niet te begrijpen wat er op het ministerie van Sociale Zaken gebeurt.

Medische zorg is erg kostbaar

Over de hele wereld is medische zorg een kostbare zaak. De rijke landen kunnen deze medische zorg wel dragen, maar de arme landen hebben problemen. Een bezoek aan de dokter of enkele dagen in het ziekenhuis liggen kost een heleboel geld. In de loop der jaren heeft het ministerie van Sociale Zaken een deel van de zorg op zich genomen door on- en minvermogen kaarten te verstrekken. Volgens officiële bronnen zijn ongeveer 115.000 Surinamers van een on-en min vermogen kaart voorzien. Uit andere bronnen hebben wij ook vernomen dat ruim 170.000 Surinamers met deze kaarten rondlopen en ook van de medische zorg gebruik maken. Er hapert iets aan de administratie van het ministerie van Sociale Zaken. De minister geeft nooit exact aan hoeveel on- en minvermogen kaarten zijn verstrekt. Hij of zij komt altijd met het verhaal van ongeveer, terwijl met de moderne technologie dit gedigitaliseerd kan worden en met een druk op de knop de exacte cijfers tevoorschijn komen. Met de AZV zal er een nieuwe administratie opgebouwd moeten worden, waardoor wij een ieder in kaart kunnen brengen. Volgens de gegevens van de Zevende Volkstelling moet de overheid (Sociale Zaken, SZF en Medische Zending) samen opdraaien voor 250.471 uit 492.829 personen die in Suriname wonen en van de medische zorg gebruik maken. In tabel1 krijgt u een beeld van de betaling van de ziektekosten:

Tabel 1. Totale bevolking en bevolking in gezinshuishoudens naar wijze van betaling van ziektekosten in 2004

Betaling ziektekostentotale bevolkingBevolking in gezinshuishouding
SZF 105,074104,345
SOZAVO 114,740112,737
Medische Zending30, 65730,611
Overige164,292161,819
Onbekend78,06677,395
Totaal492,829486,907

Mensen zijn vaker bang om de waarheid te zeggen. Door de economische crisis van de afgelopen jaren is het aantal on -en minvermogen kaarten toegenomen. Het is geen schande dat iemand met een sociale zaken kaart rondloopt. De hulpbehoeftigen hebben hulp nodig, maar gezonde, potige Surinamers met grote halskettingen, dikke ringen die rijden in een Pajero, moeten zich schamen om elke keer bij Sociale Zaken een on- en minvermogen kaart te gaan halen. Er wordt een levendige handel gedreven met het verstrekken van on- en min vermogenkaarten.

Laten wij het district Nickerie in ogenschouw nemen. De Nickerianen heb ik als trotse burgers gekend, maar die Nickerianen hebben wij waarschijnlijk niet meer. Vandaag de dag lopen velen rond met een Sociale Zakenkaart (een on – en minvermogen kaarten). Met de AZV zal de trots van elke burger in Suriname hersteld moeten worden; het bedelen van een on-en minvermogen kaart tast het imago van een mens aan. Iemand moet echt diep gevallen zijn om zich als bedelaar bij Sociale Zaken aan te melden. Door armoede wordt de mens gedwongen ook dit stukje trots vaarwel te zeggen. Hoe voelt een potige, stevige Surinamer zich om zich als patiënt bij de dokter aan te melden en zich gratis laat behandelen, zonder een cent bij te dragen aan zijn eigen gezondheid.

Tabel 2. Een overzicht naar de wijze van betaling van ziektekosten in de districten Nickerie en Coronie

NickerieCoronie
VerzekeringstypeGezinshuishoudenVerzekeringstypeGezinshuishouden
SZF (overheid)6.144SZF(overheid)1.404
SZF (vrijwillige)549SZF (vrijwillig)45
SOZAVO( on-en min)18.038SOZAVO(On-en min)731
Bedrijf/verz.2.785Bedrijf/verz.67
Eigen betaling4.114Eigen betaling371
Anders4.721Anders254
Totaal36.351Totaal2.872

Bron: Zevende volkstelling (2004)

Ik hoor vaker de burgers via de radio klagen dat de overheid niets doet. De meeste opbellers zijn napraters. Zij gaan nooit zelf op onderzoek uit, terwijl alle statistische gegevens beschikbaar zijn. Met deze cijfers wil ik wel aantonen dat de overheid zich volledig inspant om de gezondheidszorg voor minder draagkrachtigen beschikbaar en bereikbaar te maken. Wat het district Nickerie betreft kan ik wel zeggen dat ruim 49.62 % van de bevolking de beschikking heeft over een on- en minvermogen kaart. Dus  ruim 50% van de Nickerianen maakt gebruik van de on-en minvermogen kaart en hoeven geen cent te betalen voor medische zorg. Tabel 2 geeft ook aan dat ruim 50% van de Coroniaanse bevolking gebruik maakt van SZF. Coronie heeft waarschijnlijk ook het grootste ambtenarenkorps (in % van de beroepsbevolking) in Suriname.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.