Zoals elk jaar hebben vele jongeren zich ook dit jaar weer geregistreerd voor het Nationale Schoonmaak Project van Openbaar Groen. De jongeren, die enkele dagen bezig zijn, tonen aan hoe een stad schoon te maken en te houden. Zij zijn spontaan bezig, ofschoon de zon van de afgelopen dagen moordend is geweest.

Ik vind het daarom verschrikkelijk dat volwassenen het werk van deze jongeren verstoren door waar zij pas hebben schoongeveegd en opgeruimd weer lege plastic flessen en broodzakjes neergooien terwijl er op nog geen twintig meter verder een vuilniston staat. Ik begrijp dat de jongeren die dit zien het hoofd schudden.

Zij durven uit respect voor de ouderen geen op- en aanmerking te maken maar ik begrijp wel wat een jongere opmerkte met de woorden: “Sang, na fu soso m’e wroko jongu. Den bigi suma disi morsu yere. Luku pas mi krin drape en luku fa den trowe dot’sani baka.” Ja, mijn jongen, blijf zo doorgaan en leer je kinderen hoe je een stad moet schoonhouden. Deze oudere generaties zullen het niet meer leren.

J. Verschuur
In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.