Het valt mij steeds weer op dat er in Suriname personen rondlopen die geen enkel gevoel hebben voor de netheid van hun woonomgeving. Het weggooien van afval op straat is de gewoonste zaak van de wereld. Vind je het gek dat er zoveel zwerfvuil is? Zelfs uit ramen van rijdende auto’s wordt er troep gegooid alsof het zo hoort. Waarom niet in de vuilnisbak bij aankomst thuis?

Er bestaat voor dit soort mensen maar 1 goede oplossing. Zware boetes opleggen. Ik geloof er namelijk niet meer in dat er een mentaliteitsombuiging komt. Die indicaties zie ik niet bij de jeugd. Integendeel! Het zal alleen maar erger worden.

Het lijkt mij daarom raadzaam dat DNA- leden hard beginnen na te denken over een nieuwe wet waarbij vuil op straat gooien bij wet verboden wordt. Anders zie ik het somber tegemoet voor wat betreft ons leefmilieu.

D. Cruden

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.