De afgelopen dagen was het weer hommeles in het onderwijs na de toetsuitslagen van de 6de klas van de basisscholen. 11-jarigen die een uitslagbriefje hadden ontvangen dat zij voor het LBGO zijn geslaagd, kregen na een dag te horen dat zij toch niet geslaagd zijn maar de zesde klas moeten overdoen. Reden: Zij zijn pas 11 jaar en om toegelaten te worden op het LBGO moet de leerling tenminste 14 jaar zijn, 7,5 berekende vijven en totaal 32 punten hebben voor de zeven toetsvakken.

Nu wil ik het niet hebben over de berekende vijven noch over de toetsvakken. Wat mij wel vreemd voorkomt, is dat een 11- jarige leerling die voor zijn toets slaagt wel naar het Mulo mag maar niet naar het LBGO. Dat margeverschil is mij zeer onduidelijk.

Het is misschien een vaststaande regel maar houdt men er geen rekening mee dat deze 11-jarigen gedemotiveerd raken en geen zin hebben de zesde klas over te doen?

Creëren wijzelf geen gelegenheden dat er nog meer drop-outs ontstaan. CEBUMA verwijten van een fout en een correctie plegen is niet de oplossing. Welke dertienjarige of veertienjarige zit nog graag in de zesde klas met leerlingen van 11 jaar?

J.  van Klaveren

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.